konkurss 2003

PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES 2003

Tulemused 

Konkursile laekus 16 magistri-, bakalaureuse- ja diplomitööd 5 erinevast Eesti koolist. Kõige rohkem töid laekus konkursile Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilastelt ning pooled laekunud töödest olid personalitöö valdkonna teemasid käsitlevad magistritööd.

Laekunud tööde hulgast valis žürii välja 5 parimat, mis avaldati posterettekannete kujul 04.- 05. märtsil 2004 Tartus toimunud personalijuhtimise konverentsil "Piirideta organisatsioon" ning nende autoritele võimaldati tasuta osalemine konverentsil.

PARIMAD UURIMISTÖÖD

* Organisatsioonide missioonide probleemistik Eestis tegutsevate organisatsioonide näitel.
Veronika Krassavina, Tallinna Pedagoogikaülikool, organisatsioonikäitumine

* Paindlikud töö organiseerimise vormid ja nende rakendamine Eestis Euroopa Liidu kogemuse valguses.
Triin Roosalu, Tartu Ülikool, Euroopa õpingud

* Rahaga seotud hoiakud ning nende seos protestantliku tööeetika, kontrollikeskme, enesehinnangu ja subjektiivse heaoluga .
Maris Krieger, Tallinna Pedagoogikaülikool, psühholoogia osakond

* Sooline diversiteet ja rahulolu organisatsioonis Pepsico Ida-Euroopa ettevõtete näitel .
Signe Saks, Tartu Ülikooli Avatud Ülikool, ärijuhtimine

* Teadmusloomine organisatsioonis .
Birgit Kuldvee, Tallinna Pedagoogikaülikool, andragoogika

PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES 2003

Sooline diversiteet ja rahulolu organisatsioonis Pepsico Ida-Euroopa ettevõtet näitel
Signe Saks, Tartu Ülikooli Avatud Ülikool, ärijuhtimine

Juhendaja: Maaja Vadi, Tartu Ülikool

Võidutöö puhul hindas žürii kõrgelt
* aktuaalset ja ajakohast teemavalikut
* uudset lähenemist teemale
* töö rakenduslikku väärtust organisatsiooni kontekstis
* uurimisteemat, mille aktuaalsus on kasvanud nii Eesti kui Euroopa Liidu kontekstis.

Võitja sai auhinnaks PARE ja Nordea Panga stipendiumi 5000 Eesti krooni väärtuses.

PROJEKTID

Autor Ülikool Töö Töö pealkiri
Anne Aidla Tartu Ülikool Magistritöö Isiksuseomaduste ja organisatsioonikultuuri vahelised seosed (Eesti üldhariduskoolide näitel)
Annika Lootus Tallinna Tehnikaülikool Bakalaureusetöö Personalijuhtimise olukord Eesti organisatsioonides
Birgit Kuldvee Tallinna Pedagoogikaülikool Bakalaureusetöö Teadmusloomine organisatsioonis
Kairi Härma Audentese Ülikool Diplomitöö Stressi mõjust töömotivatsioonile Tallinna linna ametiasutuste näitel
Katrina Ninepu Tallinna Tehnikaülikool Bakalaureusetöö Motiveeriva palgasüsteemi loomine AS-i Tallinna Masinatehas töölistele
Kerstin Puusaag Tallinna Tehnikaülikool Magistritöö Soovitused täiendkoolituse korraldamiseks Siseministeeriumi süsteemis
Liina Einberg Tallinna Pedagoogikaülikool Proseminaritöö Koolitusvajaduse analüüsimine organisatsioonis
Liina Lilleniit Tallinna Majanduskool Diplomitöö Administratiivpersonali koolitus- ja arendustegevuse analüüs Tallinna Majanduskoolis
Marge Litvinov Tallinna Majanduskool Diplomitöö Securitas Eesti AS personalipoliitika väljatöötamine
Marika Ratnik Tallinna Pedagoogikaülikool Magistritöö Töös läbipõlemist ennetavad ja soodustavad tegurid organisatsioonis.
Maris Krieger Tallinna Pedagoogikaülikool Magistritöö Rahaga seotud hoiakud ning nende seos protestantliku tööeetika, kontrollikeskme, enesehinnangu ja subjektiivse heaoluga
Piia Tuulik Audentese Ülikool Bakalaureusetöö Personali tööalase hindamise põhimõtete väljatöötamine aktsiaseltsile Dimela
Signe Saks Tartu Ülikool Magistritöö Sooline diversiteet ja rahulolu organisatsioonis Pepsico Ida-Euroopa ettevõtete näitel
Sigrid Nieländer Tallinna Majanduskool Diplomitöö AS X kui organisatsioon ja selle töötajate rahulolu ning sellest lähtuvad ettepanekud personalipoliitika väljatöötamiseks
Triin Roosalu Tartu Ülikool Magistritöö Paindlikud töö organiseerimise vormid ja nende rakendamine Eestis Euroopa Liidu kogemuse valguses
Veronika Krassavina Tallinna Pedagoogikaülikool Magistritöö Organisatsioonide missioonide probleemistik Eestis tegutsevate organisatsioonide näitel