konkurss 2002

Tulemused

Konkursile laekus 15 uurimistööd 7 erinevast Eesti koolist. Enim kajastatud uurimisteemad olid organisatsioonikultuur ja motivatsioon.

Laekunud tööde hulgast valis zürii välja 6 parimat, mis avaldati posterettekannete kujul 03.-04.04.03 Tartus toimunud personalijuhtimise konverentsil "Väärtuslik organisatsioon" ning nende autoritele võimaldati tasuta osalemine konverentsil.

PARIMAD UURIMUSTÖÖD

* Töösooritust mõjutavad tegurid tootmisettevõttes - uurimus ühe organisatsiooni näitel
Anne-Mari Ernesaks, Tallinna Pedagoogikaülikool

* Organisatsioonikultuuri diagnostika Eesti riigiasutustes kultuuritüübi määramise meetodil
Sigrid Haage, Tallinna Pedagoogikaülikool

* Organisatsioonile pühendumise, tegevuste volitamise ja organisatsiooni poolt pakutava toetuse tunnetamise omavahelised seosed
Tiina Kask, Tallinna Pedagoogikaülikool

* Juhtimisstiilide rakendamine eestvedamisel (AS Cibus näitel)
Gerda Mihhailova, Tartu Ülikool

* Eetilisuse hindamine kahe Eesti ettevõtte näitel
Tiina-Liina Märtsoo, Tartu Ülikool

* The employment of people with disabilities in Latvia
Olga Zelenova, Concordia International University Estonia (CIUE)

PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES 2002

Organisatsioonile pühendumise, tegevuste volitamise ja organisatsiooni poolt pakutava toetuse tunnetamise omavahelised seosed
Tiina Kask, Tallinna Pedagoogikaülikool

Juhendaja: Toomas Niit, Tallinna Pedagoogikaülikool

Võidutöö puhul hindas zürii kõrgelt:
- uurimisteemat, mille aktuaalsus on kasvanud nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil
- töö terviklikkust
- analüüsi põhjalikkust
- mõõtmisvahendi valideeritust ja
- tulemuste üldistatavust teistele organisatsioonidele

Võitja sai auhinnaks PARE ja Nordea Panga stipendiumi 5000 Eesti krooni väärtuses.

Projektid  

Autor Kool Projekt
Anne-Mari Ernesaks Tallinna Pedagoogikaülikool Töösooritust mõjutavad tegurid tootmisettevõttes - uurimus ühe organisatsiooni näitel
Sigrid Haage Tallinna Pedagoogikaülikool Organisatsioonikultuuri diagnostika Eesti riigiasutustes kultuuritüübi määramise meetodil
Kaie Holm Audentes Mainor Ülikool Organisatsioonikultuuri analüüs ja selle tõhustamise võimalusi Tallinna Linnavalitsuses
Tiina Kask Tallinna Pedagoogikaülikool Organisatsioonile pühendumise, tegevuste volitamise ja organisatsiooni poolt pakutava toetuse tunnetamise omavahelised seosed
Piret Koitel Audentes Mainor Ülikool Motiveeriv palgakorraldus AS-is A
Marika Kopõlova Tallinna Majanduskool Väikeettevõtte töökeskkonnapoliitika ning selle rakendamine ehitusfirma OSVA OÜ näitel
Gerda Mihhailova Tartu Ülikool Juhtimisstiilide rakendamine eestvedamisel (AS Cibus näitel)
Tiina-Liina Märtsoo Tartu Ülikool Eetilisuse hindamine kahe Eesti ettevõtte näitel
Kristi-Jette Remi Estonian Business School E-õpe - uus trend koolituses
Janne Salumäe Tallinna Majanduskool Organisatsioonikultuur ja juhtimisstiil, kui töö tulemuslikkuse mõjutajad Tallinna Maa-ametis
Ruth Selirand Tallinna Tehnikaülikool Kaasaegse tehnoloogia valdkonnas tegutseva väikeettevõtte motivatsioonisüsteemi väljatöötamine
Anu Soo Tallinna Majanduskool Personalipoliitika ja selle rakendamine AS-is Lignator
Ingrid Viinapuu Audentes Mainor Ülikool Töötajate motiveerimine AS-is Eesti Telefon
Kristi Õmblus Tallinna Manjanduskool AS Sunorek organisatsioonikultuuri uuring ja selle edasine kujundamine
Olga Zelenova Concordia International University Estonia The employment of people with disabilities in Latvia