konkurss 2001

PARIM PERSONALIPROJEKT 2001

Äripäeva Kirjastuse kodubüroo
Äripäeva Kirjastuse AS

- otseselt ettevõtte vajadustest lähtuv
- innovaatiline
- projekti teostus süsteemne ja läbimõeldud
- projekti tulemusel tõusis töö efektiivsus ja töötajate rahulolu ilma kulude kasvuta

ERIPREEMIA

Balanced Scorecard süsteemi väljatöötamine ja rakendamine AS-i PricewaterhouseCoopers auditi vanem- ja juhtivkonsultantide grupile
AS-i PricewaterhouseCoopers

- ettevõtte strateegia viimise eest töötajate igapäevategevustesse ning juhtimise pehme poole mõõdetavaks muutmise eest ettevõttes

ERIPREEMIA

AS Tallinna Masinatehase tudengite värbamis- ja adapteerumisprotsess ehk koostööprojekt Tallinna kõrgkoolide ja kutseõppeasutustega
AS Tallinna Masinatehas

- tööandja-poolse inaitsiatiivi eest laia sotsiaalse taustaga probleemi lahendamisel

ÄRAMÄRKIMIST VÄÄRIB: Seesam Elukindlustuse AS
Seesam Elukindlustuse AS personalijuhtimise korraldamine kasutades teenuse sisseostmist
- uudse lahenduse eest personalitöö korraldamisel

ÄRAMÄRKIMIST VÄÄRIB: EV Haridusministeerium
- kui esimene ning suure mahuga avaliku sektori esindaja konkursil

 

Ettevõte Projekt
MTÜ Eesti Pangaliit Multimeedial põhinev õppematerjalide kogumik JUHISED RAHAPESU TÕKESTAMISEKS
AS Eesti Telefon Personalisüsteemi tarkvara arendamine ja juurutamine
EV Haridusministeerium Haridusministeeriumi Tallinnast Tartusse üleviimise projekt
EV Haridusministeerium Haridusministeeriumi uue teenistuja sisseelamisprogramm
EV Haridusministeerium Haridusministeeriumi sisekoolitus
AS Esmofon Üleminek müügipersonali regionaalsele juhtimisele
AS Hansapank Värbamiskeskuse loomine
AS Infotark AS-i Infotark personali arendamine klienditeeninduse standarditest lähtuvalt
Koolitusjuhtide Kogu Koolitusjuhtide Kogu
SA Läänemaa Haigla Oskusliku juhtimissüsteemi leidmine haiglas koondamistel ja töö ümberkorraldamisel koondamisjärgsel
AS PricewaterhouseCoopers Balanced Scorecard süsteemi väljatöötamine ja rakendamine AS-i PricewaterhouseCoopers auditi vanem- ja juhtivkonsultantide grupile
Radisson SAS Hotell (Astlanda Hotelli AS) Hotelli avamiseelne uute töötajate koolitus
AS Sampo Elukindlustus Müügipersonali arendamine
AS Sampo Pank Aasta Töötaja valimine AS-is Sampo Pank
Seesam Elukindlustuse AS Seesam Elukindlustuse AS personalijuhtimise korraldamine kasutades teenuse sisseostmist
AS Tallinna Masinatehas AS Tallinna Masinatehase tudengite värbamis- ja adapteerumisprotsess ehk koostööprojekt Tallinna kõrgkoolide ja kutseõppeasutustega
OÜ Tripod Grupp Psühholoogilise hindamismeetodi väljatöötamine
Äripäeva Kirjastuse AS Äripäeva Kirjastuse kodubüroo