konkurss 2000

Personalijuhtimise konverentsi pidulikul vastuvõtul 21. märtsil 2001 Tartus klubis Atlantis tunnistati Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu (PARE), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, EBS Juhtimiskoolituse Keskuse ja CV-Online Eesti OÜ korraldatud konkursi "Parim Personaliprojekt 2000" võitjaks Hansapanga projekt e-koolitus.

Võitja sai auhinnaks 30 000 krooni väärtuses täienduskoolitust EBS Juhtimiskoolituse Keskuselt.

Hansapanga projekti e-koolitus eesmärgiks on e-koolituse infosüsteemi väljatöötamine kaugõppe kursuste, teadmisi kinnistavate testide ja eksamite koostamiseks ning läbiviimiseks intraneti keskkonnas eesmärgiga arendada, kinnistada ja testida töökohal töötajate ametialaseid teadmisi . Projekti juht oli Hansapanga koolitusjuht Rita Viitmann. Aastal 2000 kasvas Hansapanga Grupi Eesti ettevõtete sisekoolituses oluliselt e-koolituse osakaal, moodustades viiendiku pangasisesest koolitusest. 2000.a. jooksul sai e-koolituse vahendusel koolitust üle 900 töötaja. Konkursi žürii pidas märkimisväärseks projekti innovaatilisust, mastaapsust, praktilisust, vajadustest lähtuvust ja mudeli universaalsust.

Konkursi eriauhinnad määrati Eesti Energia struktuurimuudatuste projektile personalitööst teadlikkuse tõstmise eest organisatsioonis ja Hansapanga juhtide arenguprogrammile projekti mõju pikaajalisuse eest.

Publiku lemmikuks osutus Eesti Energia projekt.

Parima personaliprojekti konkurss on vajalik, et pöörata avalikkuse ja Eesti ettevõtete ja organisatsioonide tähelepanu igapäevasele tööle inimestega, tuua esile efektiivse personalitöö mõju ettevõtte edukusele ning tunnustamaks selle ala parimate professionaalide tööd.

PARIM PERSONALIPROJEKT 2000

Konkursi kulg

Pärast konkursi väljakuulutamist 24. jaanuaril 2001 said personali- ja koolitusjuhid pooleteist kuud aega esitada Eesti ettevõtetes korraldatud personalitööalaseid projekte konkursil osalema. Konkursile laekus projekte erinevatest personalijuhtimise valdkondadest nagu organisatsioonikultuur, organisatsiooni reorganiseerimine, koolitus ja arendamine, värbamine ja valik. Konkursil osalesid:

Konkursitööd vaatas läbi asjatundjaist koosnev komisjon ning märtsikuu alguses toimusid avalikud kaitsmised, kus konkursil osalejad esitlesid oma projekte žüriile ja teistele personalitöötajatele ning valdkonnast huvitatuile.

Zürii koosseisu kuulusid:

Jan Andresoo, EBS Juhtimiskoolituse Keskus
Kadi Kesküla, PARE
Mart Relve, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Terje Tiiman, PARE
Agu Vahur, CV-Online Eesti

Konkursi kolme parimat projekti presenteeriti ka personalijuhtimise konverentsi tervitusvastuvõtul 20. märtsil 2001 Tartus Wilde talveaias, mil ka publikul oli võimalus valida oma lemmik. Võitja kuulutati välja personalijuhtimise konverentsi pidulikul vastuvõtul 21. märtsil 2001 Tartus klubis Atlantis. Konkursi võitja sai auhinnaks 30 000 krooni väärtuses täienduskoolitust EBS Juhtimiskoolituse Keskuselt.