Konkursid

konkurss Mõjukaim Personalijuht

Mõjukaima Personalijuhi tiitliga tunnustame valdkonna väljapaistvamaid tegijaid, et väärtustada personalijuhtimise rolli organisatsioonide strateegilises juhtimises, aidates seeläbi kaasa juhtimiskultuuri taseme tõstmisele, Eesti organisatsioonide arengule ja konkurentsivõimele. 

 

konkurss Parim Potentsiaal Personalijuhtimises

Alates 2000ndast aastast tunnustab PARE väljapaistvate personalijuhtimisalaste uurimustööde autoreid konkursi Parim Potentsiaal Personalijuhtimises raames. Selle konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning väärtustada personalijuhtimist kui eriala.

 

konkurss Parim Personaliprojekt

Konkursi eesmärk on tunnustada silmapaistvaid personaliprojekte, tuua esile efektiivse personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua võimalused väärtuslike kogemuste vahetamiseks inimressursi valdkonnas ning tunnustada selle ala parimate professionaalide tööd. Konkursi käigus kogume, avalikustame ja hindame Eesti organisatsioonides läbiviidud inimressursi juhtimise ja arendamise projekte ning premeerime parimaid.

 

konkurss Parim Juht

Konkursi eesmärk on väärtustada Eestis tegutsevate organisatsioonide juhtide hulgas tarka ja väärtuspõhist inimeste juhtimist ning toetada inimeste juhtimise arendamist parimate edulugude ja eeskujude tunnustamise ning esile tõstmise kaudu. Konkurss soovib ühiskondlikul tasandil juhtida tähelepanu inimeste juhtimise olulisusele organisatsiooni tulemuste saavutamisel, tõsta  juhtimiskvaliteeti  ning koos sellega Eesti tööelu kvaliteeti.
PARE poolt ellukutsutud ja partneritega läbiviidav konkurss on iga aastaga parenemas. Konkursi läbiviijad on PARE, Pärnu Konverentsid, Äripäev ja Positimees.