Klubid

Võru Töövõime foorum: Kus nad on? Vähekasutatud võimalused vajalike töötajate leidmiseks ja koolitamiseks

Toimumise aeg: 12. November 2019 kell 10.00
Toimumise koht: Kubija hotell, Männiku 43a, Võru
Kategooria: Tartu

Tööandjate Keskliit ja PARE kutsuvad Võru töövõimefoorumile

Kus nad on? Vähekasutatud võimalusi töötajate leidmisel ja koolitamisel

 Nii suurtel kui ka väikestel ettevõttetel on üha keerulisem leida sobivaid töötajaid ning hoida olemasolevaid. Samas on töötaja tervis üha enam tööandja mure. Tasuta seminaril jagame kogemusi ja arutame piirkondlike probleemide lahendusvõimaluste üle.

Eesti Tööandjate Keskliit, PARE, Põlvamaa Arenduskeskus ja Tervise Arengu Instituut kutsuvad tasuta seminarile  “Vähekasutatud võimalused vajalike töötajate hoidmiseks ja leidmiseks”, mis toimub  12. novembril 2019 kl 10-16 Kubija hotell-loodusspaas (Männiku 43a, Võru).

Sihtrühm: Kagu-Eesti tööandjad, vähenenud töövõimega töötajad, kohalike omavalitsuste esindajad, haridusasutuste esindajad, kogukonna aktivistid.

Ajakava:

9.45 – 10.00 Kogunemine, hommikukohv

10.00– 11.30     Töövõime foorum          

Milliseid riigi toetusi ja teenuseid on tööandjal võimalik saada, kui tema juures töötab või kui ta värbab vähenenud töövõimega inimesi?

Eesti Töötukassa tööandjate konsultant

Mida tööandja saab teha, et vältida töötajate töövõime vähenemist stressi ja läbipõlemise tõttu?Mida arvestada, kui kollektiivis on juba psühholoogiliste eripäradega inimesi?  Ave-Gail Kaskla, töökeskkonna psühholoog

Kuidas me vähenenud töövõimega inimesi süsteemselt värbame ja hoiame ning nõnda töötajate põuda leevendame. Merle Roste, AS Svarmil tegevjuht

 11.30 – 11.45    Kohvipaus

 

11.45 – 13.30

Töökoha tervisedendus Põlvamaal. Külli Luuk, Tervise Arengu Instituut

 Arutelu:  Millised on piirkonna peamised takistused vähenenud töövõimega inimeste tööturule toomiseks ja seal hoidmiseks? Kuidas neid lahendada? Kuidas saavad kaasa aidata KOVid ja terviseedendajad? Arutelu juhib Elina Kivinukk.

 13.30 – 14.00   Lõuna

 14.00 – 16.00    Praktika ja õpipoisiõpe

 Kuidas ettevõtted saavad koostöös haridusasutustega piirkonna õppuritest endale sobivat töötajate järelkasvu koolitada?

Võrumaa Kutsehariduskeskuse esindaja

 Tööandja kogemuslood praktika ja õpipoisiõppe rakendamisest tööjõupuuduse leevendamiseks.

Esinejad selgumisel.

Osalemine on TASUTA

Et osalejate arv on piiratud, on vajalik eelnev registreerimine.

 

Lisainfo:

Gea Otsagea@employers.ee , tel 5266464;

Irena Viitamees, irena.viitamees@polvamaa.ee, tel 55686111

Seminari korraldamist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Toimumisaeg: 12. novembril 2019 kell 10-16

Toimumiskoht: Kubija hotell, Männiku 43a, Võru

Osalustasu: TASUTA