Klubid

Narva Töövõime foorum: Kus nad on? Vähekasutatud võimalused vajalike töötajate leidmiseks ja koolitamiseks

Toimumise aeg: 23. September 2019 kell 11.00
Toimumise koht: Narva Kolledž, Raekoja plats 2, Narva
Kategooria: Virumaa

Нарвский форум трудоспособности: Малоиспользованные возможности найти и обучить необходимый персонал

Приглашаем Вас на семинар, который пройдет 23 сентября в Нарве. На семинаре работодатели, представители местных самоуправлений и активисты обсудят вместе с людьми с пониженной трудоспособностью как последние могли быть более успешно задействованы на рынке труда в Ида-Вирумаа.

Потому что желающие работать и предлагать работу есть, но только часть находит для себя подходящие возможности.

 В чем проблема и как мы могли бы ее разрешить?

Есть ли какие-то препятствия для работодателя, чтобы нанять на работу людей с пониженной трудоспособностью?

Может ли практика или обучение на базе рабочего места помочь как работодателям, так и людям с пониженной трудоспособностью?

 Семинар пройдет 23 сентября в Нарвском колледже. Участие бесплатно, но количество мест ограничено – пожалуйста, зарегистрируйтесь до 18 сентября.

 Семинар пройдет на русском языке.

 С программой семинара можно ознакомиться ниже. Список докладчиков дополнится в ближайшее время.

Приглашаем принять участие работодателей, людей с пониженной трудоспособностью, представителей местных самоуправлений и активистов Ида-Вирумаа.

Модератор: Антон Осиповский

 Программа семинара:

 10.45-11.00 прибытие, кофе

 Форум трудоспособности

блок: 11.00 – 12.00 

 Руководитель Ида-Вирумааского отделения Кассы по безработице Аннеки Телахк и ведущий консультант по услугам Анелия Топчий  – гранты и меры для работодателей для привлечения людей с пониженной трудоспособностью

 Мерле Росте, руководитель ASSvarmil «Как мы преодолели нехватку рабочей силы с помощью людей с пониженной трудоспособностью?»

 Вирге Агеева, сервис-менеджер SOLBalticsOP«Зачем нанимать на работу людей с пониженной трудоспособностью и что это значит для работодателя?»

II блок: 12.00 – 13.00

 Дискуссия: «Каковы основные препятствия в Ида-Вирумаа для входа и удержания людей с пониженной трудоспособностью на рынке труда? Как их решить?»

 13.00 – 13.15 энергетическая пауза 

 IIIблок: 13.15 – 14.00

Продолжение дискуссии, подведение итогов

 14.00 – 14.30 Обед

 Практика и обучение на базе рабочего места

 14.30 – 16.00

14.30 – 15.10  Ольга Зайцева, ведущий партнер по персоналу сферы крупной энергетики Еesti Energia  – Опыт создания базы для практики и обучения на рабочем месте на примере Eesti Energia. 

15.10 – 15.35 Светлана Смирнова, руководитель отдела кадров OÜ Fortaco Estonia – Важность подрастающего поколения.

15.35 -15.50 Анжелика Вайно-Кесккюла, руководитель по качеству Ида-Вирумааского центра профессионального образования - Достойные возможности профессионального обучения.

 Семинар проходит при поддержке Европейского Социального Фонда.

 


 

 

Narva Töövõime foorum: Kus nad on? Vähekasutatud võimalused vajalike töötajate leidmiseks ja koolitamiseks

KutsumeTeidosalema 23. septembrilNarvastoimuvaleseminarile, kustööandjad, vähenenudtöövõimegainimesed, kohalikudotsustajadjaaktivistidarutlevad ühiseltselle üle, kuidassaaksidvähenenudtöövõimegainimesedIda-Virumaalsenisestenamtööturulekaasatud. Tööle soovijaid on, ent ometi leiab töökoha vaid osa neist. Samal ajal seisavad tööandjad silmitsi töötajate puudusega. 

Kus on kitsaskohad ja kuidas saame neid lahendada?

-       Miks üldse peaks tööandja soovima palgata vähenenud töövõimega inimesi?

-       Kas praktika ja õpipoisiõpe võiks aidata nii tööandjaid kui ka vähenenud töövõimega töötajaid? Seminar toimub 23. septembril Narva Kolledžis. Osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud – palun registreerige enne 18. septembrit.

Seminar toimub vene keeles.

Allpool leiate seminari kava, kuhu lisandub veel esinejaid ja oma kogemuste jagajaid.

Ootame osalema Ida-Virumaa tööandjaid, vähenenud töövõimega inimesi, kohalike omavalitsuste esindajaid ja kogukondade aktiviste.

Moderaator: Anton Ossipovski

Päevakava:

10.45-11.00 kogunemine, kohv

Töövõime foorum

I plokk: 11.00 – 12.00 

Töötukassa Ida-Virumaa osakonnajuhataja Anneki Teelahk ja teenuste juhtivkonsultant Anelia Topši – Toetused ja meetmed tööandjatele vähenenud töövõimega inimeste kaasamiseks

AS Svarmil juht Merle Roste – Kuidas me tööjõupuudusest vähenenud töövõimega inimeste abil üle saime?

SOL Baltics OP teenindusjuht Virge Agejeva – Miks värvata vähenenud töövõimega inimesi ja mida see tööandja jaoks tähendab?

II plokk: 12.00 – 13.00

Arutelu: millised on Ida-Virumaal peamised takistused vähenenud töövõimega inimeste tööturule toomiseks ja seal hoidmiseks. Kuidas neid lahendada?

13.00 – 13.15 energiapaus 

III plokk: 13.15 – 14.00 arutelu jätkub, kokkuvõtted

14.00 – 14.30 Lõuna

Praktika ja õpipoisiõpe

14.30 – 16.00

14.30 – 15.10  Olga Zaitseva, AS Eesti Energia Suurenergeetika juhtiv personalipartner  – Praktika ja õpipoisiõppe kogemused. Praktikabaasi ja töökohaõppe kogemused Eesti Energia näitel.

15.10 – 15.35 Svetlana Smirnova OÜ Fortaco Estonia personalijuht –Järelkasvu olulisus

 

15.35 -15.50 Anželika Vaino-Keskküla, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kvaliteedijuht – Kutseõppe väärtuslikud võimalused.

Seminari korraldamist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

 

Toimumisaeg: 23. september 2019 kell 11-16

Toimumiskoht: Narva Kolledž, Raekoja plats 2, Narva

Osalustasu: TASUTA. Vajalik eelnev registreerimine.

Lisainfo: Gea Otsa, gea@employers.ee , tel 5266464

 

Töötukassa Ida-Virumaa osakonnajuhataja Anneki Teelahk ja teenuste juhtivkonsultant Anelia Topši