Klubid

Personalijuhtimise arenguprogrammi I moodul I grupp

Toimumise aeg: 13. September 2011 kell 09.00
Kategooria: Tartu

VI moodulist koosneva koolitusprogrammi I moodul toimub 13. ja 14. septembril 2011.

I mooduli teemadeks on: organisatsiooni loomine, kujundamine ja strateegiline personalijuhtimine 

1.  Koolituspäev
• Ärimudelid. Väärtusahelad. Organisatsiooni strateegilised kompetentsid.
• Firma missioon, visioon ja väärtused. Nende loomine, teoreetiline taust, kommunikatsioon ja rakendumine praktikas
• Struktuuri loomine erinevates ärivaldkondades. Struktuuri loomine ettevõtete liitmisel. Personalijuhi roll ettevõtete liitmisel.

Temaatika läbinu:
- Oskab kirjeldada erinevaid ärimudeleid ning defineerida, milline ärimudel on käibel tema ettevõttes.
- Oskab defineerida oma organisatsiooni jaoks olulisi strateegilisi kompetentse
- Saab aru missiooni, visiooni ja väärtuste otstarbest ning teab, kuidas neid üles ehitada ja kommunikeerida organisatsioonile. Teab, millised olulised strateegilised tegevused tulenevad firma missioonist, visioonist ja väärtustest.
- Saab aru organisatsioonide ülesehituste erisusest ning sellest, millised on organisatsiooni kujunemise võimalused liitmisprotsessi käigus.

2. Koolituspäev
• Personalijuhtimine organisatsioonis. Personalijuhi rollid ja tegevused erineva mastaabiga ettevõtetes. Personalitöövaldkonna  Personalijuht kui strateeg ja juhtkonna liige. Kompetentsid ja nõudmised.
• Personalistrateegia ja strateegiline personali planeerimine.
• Inimressursi strateegiline arendamine.

Temaatika läbinu:
- Oskab defineerida personalijuhi strateegilist rolli ja selle olulisust organisatsioonile.
- Omab ülevaadet sellest, mida eeldab strateegiline juhtimine üldises mõistes personalijuhilt ja millist panust ootab temalt ettevõtte juhtkond. Oskab defineerida strateegilise personalijuhtimise jaoks vajalikke kompetentse ning tulenevaid vastutusalasid ning ülesandeid.
- Omab üldisi teadmisi personalistrateegia ülesehitusest .
- Saab aru personali planeerimise põhimõtetest ja teab, kuidas neid oma organisatsioonis rakendada
- Teab peamisi suundasid talendijuhtimises, karjäärijuhtimises ja järelkasvuga tegelemises.

Lisainfot koolituse teiste moodulite ja registreerumise kohta leiad siit!