Huvitavat lugemist

Teenused vähenenud töövõimega inimestele

Allolevatel linkidel klõpsates leiad töötukassa tehtud audiofailid, mis tutvustab vähenenud töövõimega inimestele mõeldud töötukassa teenuseid:

Teenused vähenenud töövõimega inimestele

Teenused vähenenud töövõimega inimese tööandjale

Mida peaksid tööandjad teadma nägemispuudest, kurtised ja autismispektrihäirega töötajatest...

Nägemispuudega inimesed tööl

Mida võiks teada kurtide kohta

Autismispektrihäirega inimene ja töö

Nõuanded vaimupuudega inimesega lihtsas keeles suhtlemiseks

Konverents "Tuleviku tööandja – võimaluste looja"

Hotell Olümpia konverentsikeskuses toimus 30. oktoobril konverents "Tuleviku tööandja – võimaluste looja". Siit lingilt (https://www.tootukassa.ee/content/konverents-tuleviku-tooandja-voimalust...) võite näha järgmisi ettekandeid:

Töövõimereformi esimesed tulemused – Pille Liimal, juhatuse liige.

Kuidas toetada tööandjat? – Külliki Bode, teenusejuht.

Õppimisvõimalused töötavale inimesele – Kaia Savisto, peaspetsialist.

Kas igasse ettevõttesse saab tööle võtta vähenenud töövõimega inimese? – Thomas Everill.

Hea praktika Hollandist – tööandja toetamine vähenenud töövõimega inimese tööle võtmisel – Henny Mulders.

Aasta ettevõte 2017 Magnetic MRO – Meie võimalused ja väljakutsed – Annika Varis.

Töötervishoiuarstide Seltsile koolitusmaterjalid - abiks ka tööandjale!

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös võrgustikuga koostas perioodil märts-mai 2016 Töötervishoiuarstide Seltsile koolitusmaterjalid,  mis on mõeldud arstidele, kes hakkavad tulevikus  hindama töövõimet. Koolitus toimus Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuses ning hõlmas e-õpet ja sellele järgnevat praktilist tööd ning seminare. Kuigi koolituse põhirõhk oli suunatud  meditsiiniandmete tõlgendamisele, oli üks osa koolituskavast (e-õppes) puuetega/töövõimekaoga inimesi esindavate organisatsioonide nö sõnum töövõime hindajatele.  Kokku valmis 24 kirjalikku materjali, mis käsitlevad erinevaid puudeliike ja erivajadusi. Siin on toodud ka takistused tööturul osalemisel, mis on kõige kasulikum osa just tööandjale.
Koolitusmaterjalidega saab tutvuda SIIN!