Koolitused

VÄLJA MÜÜDUD! HOMMIKUSEMINAR: Uue andmekaitse määruse mõju personalitööle

Toimumise aeg: 28. November 2017 kell 09.30
Toimumise koht: 29 Paldiski maantee, Tallinn / Vaata kaarti

VÄLJA MÜÜDUD!

HOMMIKUSEMINAR: Uue andmekaitse määruse mõju personalitööle* toimub 28. november 2017 kell 09:30-12:30 PARE koolitusklassis (Mayeri Ärikeskus, Paldiski maantee 29, Tallinn, B-korpus, IV korrus).

Seminaril räägime nii andmetöötleja kohustustest seoses andmesubjektiga kui ka muudest organisatsioonilistest kohustustest, mis kaasnevad üldmäärusega.

Isikuandmete töötlemise peamised põhimõtted ja nende muudatused:

 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja seaduslikkus (ülevaade isikuandmete töötlemisele kohalduvatest põhimõtetest; ülevaade isikuandmete töötlemise alustest: andmesubjekti nõusolek, andmesubjektiga sõlmitud leping, andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku elulise huvi kaitsmiseks, avalikes huvides, õigustatud huvi olemasolu alusel);
 • Isikuandmete kaasaskantavus;
 • Õigus olla unustatud;
 • Eriliigiliste isikuandmete töötlemine.

Andmetöötlejale üldmäärusega kaasnevad uued kohustused:

 • Andmekaitsespetsialisti määramise kohustus;
 • Rikkumistest teavitamise kohustus;
 • Mõjuhinnang;
 • Töötlemistoimingute registri pidamise kohustus.

Uuest määrusest räägivad Tambet Toomela, Eversheds Sutherland Ots&Co partner, IP ja IT õiguse valdkonna juht (loe lektori kohta lähemalt SIIT) ning Erika Tuvike, Eversheds Sutherland Ots&Co jurist (loe lektori kohta lähemalt SIIT). Uue määruse ülevaatele järgneb vestlusring (osalejad täpsustamisel).

* PARE jätab endale õiguse teha koolituse programmis ja ajakavas muudatusi


Hommikuseminar toimub PARE ja Eversheds Sutherland Ots&Co koostöös:

 
Asukoht
29 Paldiski maantee
Tallinn 

Osalemistingimused

MAKSUMUS:

 • PARE liikmele/Eversheds Sutherland Ots&Co kliendile 49 eurot + käibemaks 20%
 • Mitteliikmele 69 eurot + käibemaks 20%

NB! PARE liikme hind kehtib nii juriidilisest kui eraisikust liikmetele. Kui juriidiline isik on astunud PARE liikmeks selliselt, et PARE tegevuses osaleb üks inimene, siis soodsam hind kehtib ühele koolitusele registreerujale. Kui juriidiline isik on astunud PARE liikmeks selliselt, et PARE tegevuses osaleb kaks või enam inimest, siis soodsam hind kehtib kõigile koolitusele registreerujatele. Eraisikust liikmele kehtib soodsam hind vaid juhul, kui arve saajaks on eraisik (mitte juriidiline isik).


LOOBUMINE:

Koolitusest loobumise korral palume teatada kirjalikult aadressil tanel@pare.ee

 • Loobumisest teatamine vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust või pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal
 • Loobumisest teatamine 2-4 tööpäeva enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagasta, puudutud moodulis ja/või koolituspäeval saab osaleda järgmise Personalitöö baaskoolituse raames
 • Loobumisest teatamine 1 tööpäev enne koolituse toimumist või koolituse toimumise päeval – koolituse tasu ei tagasta, koolituse eest väljastatud arve kuulub tasumisele