Uudised

VIHJE: ÕPI SUPERVIISORIKS JA COACHIKS

17.09.2014
/
Muud teated

Eestis ainulaadne, ANSE standarditele vastav, pikk ja põhjalik professionaalse superviisori ja coachi väljaõpe.

TULEMUS
Väljaõppe lõpetanul on teadmised, oskused ning praktiline valmisolek selleks, et tegutseda iseseisva superviisori või coachina nii üksikisikute, meeskondade kui ka organisatsoonidega. Vaata lähemalt...

UURING: osale uuringus: The Observatory of HR and e-transformation

11.09.2014
/
Muud teated

Oled oodatud osalema uuringus

The Observatory of HR and e-transformation (Observatoire des RH et de la e-transformation) is an independent survey aimed at gathering the perceptions of HR teams in respect of e-transformation.

All you have to do is fill in the questionnaire you can access here: http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=151709938&s=36ADC37B&langAff=en

  Vaata lähemalt...

VIHJE: Europassi Keskus: Näita ennast parimast küljest!

09.09.2014
/
Muud teated

Kes meist ei oleks kokku puutunud olukorraga, kus oleme pidanud esitlema oma oskusi, teadmisi ja kogemusi? Olgu selleks tööle kandideerimine, mõne projektiga liitumine, õppimisvõimaluste otsimine või oma tegevuse tutvustamine. Tänapäeva konkureerivas maailmas on olulised märksõnad nagu pidev eneseanalüüs, unikaalsuse leidmine ning eneseturundus. Vaata lähemalt...

VIHJE: Põnevaid tasuta sündmusi

08.09.2014
/
Muud teated

Jagame infot septembris toimuvate põnevate TASUTA sündmuste kohta. Vaata lähemalt...

VIHJE:Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise sügisene tähtaeg on 1.oktoober!

08.09.2014
/
Muud teated

Lugupeetud täiskasvanute koolitajad!

Järjekordne täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise tähtaeg on 01.oktoober 2014.
Vajaliku info kutse taotlemise kohta leiate meie kodulehelt siit.

Lisa info:
Monica Sakk
E-mail: monica@andras.ee
tel: 621 1671, 528 5917 Vaata lähemalt...

VIHJE: Vastutustundliku ettevõtluse konverents 2014.

08.09.2014
/
Muud teated

Hea ettevõtte juht

Kutsume teid Norra, Rootsi ja Taani suursaadikute ning teiste korraldajate nimel 22. septembril Tallinnas toimuvale konverentsile: "Boost your business with Corporate Social Responsibility" toob lavale 7 kõrgetasemelist esinejat praktiliste lugudega, mis näitavad jätkusuutlikkuse ja vastutustundliku ettevõtluse teemat läbi ärirelevantse prisma - kuidas aitab kaasa innovatsioonile, kasvatab brändi väärtust ning panustab eduka suhte loomisesse oluliste huvigruppidega. Vaata lähemalt...

VIHJE: Vastutustundlik ettevõtlus: Inimkaubanduse ja tööalase ekspluateerimise ennetamine Läänemeremaade regioonis.

08.09.2014
/
Muud teated

Üritusel räägitakse vastutustundlikust ettevõtlusest, nii põhimõtetest kui ka tuuakse näiteid erinevate riikide ja asutuste igapäevatööst ja kogemusest. Seminari eesmärgiks on mõtestada lahti töökeskkonnas toimuv, mõelda ja aidata kaasa sealse olustiku kujundamisele töötajasõbralikuks, vägivalla- ja pettusevabaks. Seminariga loodame tõsta osalejate teadlikkust inimeste ärakasutamise võimalikkusest töökeskkonnas, tuues näiteid ennetusvõimaluste kui ka juba toimunud ärakasutamise juhtumitega tegelemise võimaluste kohta. Seminariga soovime algust teha heale ja sujuvale koostööle avaliku ja erasektori organisatsioonide vahel pöörates tähelepanu tööalase ärakasutamise juhtumite ennetusele. Vaata lähemalt...

VIHJE: Sotsiaalministeerium korraldab tööelu seminare.

08.09.2014
/
Muud teated

SOTSIAALMINISTEERIUM KORRALDAB TÖÖELU SEMINARE

Viis aastat töölepingu seadust ja uuenduslikud abivahendid töökeskkonna parandamiseks“

Kehtiv töölepingu seadus jõustus 1. juulil 2009. aastal. Vaatamata viieaastasele kehtivusajale on nii tööandjad kui töötajad möönnud, et teadlikkus töösuhete regulatsioonist vajab parandamist. Sotsiaalministeerium viib Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi tööelu seminarid, mille käigus selgitatakse praktikas enim küsimusi tekitanud töölepingu seaduse teemasid Vaata lähemalt...

VIHJE: Eesti Töötukassa teabepäev 25.septembril ja 8.oktoobril

08.09.2014
/
Muud teated

Teabepäev tööandjatele
25. septembril ja 8. oktoobril kell 10:00 – 14:00
toimub City Hotel Portuse Flint konverentsiruumis

Korraldaja on Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond www.tootukassa.ee.
Teabepäevale ootame töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna partnereid ja ettevõtteid, kes soovivad koostööd töötukassaga tihendada, saada teavet praegusest tööturu olukorrast ja töötukassa pakutavatest teenustest (proovitöö, tööpraktika, palgatoetus, tööturukoolituse kulude hüvitamine tööandjale). Vaata lähemalt...

VIHJE: Flow workshopid PARE liikmetel soodsamalt!

04.09.2014
/
Muud teated

FLOW WORKSHOPID Tipp-, kesk- ja personalijuhtidele.
Mis on Flow?
Kas Sinu töötajad annavad endast parima, iga päev? Aga kas nad naudivad oma tööd? Need kaks küsimust on omavahel vägagi seotud: värskeimad uuringud näitavad, et neid inimesi, kes ei naudi oma tööd, on raske motiveerida järjepidevalt pingutama. Neid tuleb liikuma panna materiaalsete motivaatoritega, mis töötavad ainult lühiajaliselt ja on kallid. Need töötajad võtavad tööd kui tehingut ja vaatavad üsna täpselt kui palju nad peavad tegema selle eest, mida nad Sinult saavad. Inimesed aga, kes naudivad oma tööd, tahavad seda teha: töö ise on nende jaoks motivaator. Neil on regulaarselt flow kogemusi, kus nad on 100% keskendunud ja töö läheb kui iseenesest. Vaata lähemalt...