Uudised

08. november toimus PARE üldkoosolek: mida otsustati?

Kuupäev: 12.11.2018

08. november 2018 said PARE liikmed kokku, et PARE jaoks olulistel teemadel kaasa rääkida. PARE üldkoosoleku päevakorras oli 3 teemat: PARE 2017/2018 majandusaasta aruande kinnitamine; PARE liikmemkas ja PARE juhatuse 2018/2020 valimine.

Üritust alustas kliiniline psühholoog ja mindfulness koolitaja Kärt Lust-Paal, kelle sõnul regulaarne minfulness ehk teadveloleku harjutuste rakendamine: tõstab tööga rahulolu taset ja teeb õnnelikuks; vähendab ärevuse, stressi ja depressiooni ilmingud; tõstab keskendumisvõimet; suurendab kognitiivset paindlikkust; parandab eneseregulatsiooni, muudab rahulikuks ja tekitab meelerahu; suurendab empaatiavõimet ja tugevdab immuunsüsteemi. 

PARE tegevusest aastatel 2016-2018 tegi ülevaate Maria Kütt (PARE juhatuse esimees). Viimased kaks aastat on PARE panustanud eelkõige personalitöötajate kogukonna tugevdamisse, välja töötati uued formaadid nagu kaasamislaborid ja kovisioonigrupid, taaselustati mentorprogramm ning värskelt alustas tegutsemist DIGI-töörühm. Vaata lähemalt presentatsioonist uudise manuses.

Mida PARE üldkoosolek otsustas?

PARE üldkoosolek kinnitas PARE 2017/2018 majandusaasta aruande.
Poolt: 58 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletu: 1 hääl

PARE üldkoosolek kinnitas alates 2019/2020 majandusaastast PARE liikmemaksud järgmiselt: eraisik 94 eurot aastas, piiratud osalejate arvuga organisatsioon 319 eurot aastas ja piiramatu osalejate arvuga organisatsioon 556 eurot aastas.
Poolt: 38 häält
Vastu: 16 häält
Erapooletu: 5 häält

PARE üldkoosolek kinnitas PARE juhatuse perioodiks 2018-2020 koosseisus: Evely Gorobinski, Ilona Lott, Ly Malk, Kristel Maran, Moonika Meltsa, Kairi Nodapera, Elina Orumaa ja Veiko Valkiainen.
Poolt: 58 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletu: 1 hääl 

PARE üldkoosoleku lõpus viis Maria Kütt läbi workshop’i PARE 2020 ehk minu panus PARE-sse. Paarides peetud intervjuudest jäi kõlama, et kõige suurem väärtus PARE puhul on kogukond. Uuelt juhatuselt oodatakse selget fookust, infovahetuse parendamist, suuremat liikmete kaasamist (sh PARE strateegia loomisel) ning PARE mõjususe kasvu ühiskonnas.

Suur kummardus lahkuvale PARE juhatusele koosseisus Maria Kütt, Indrek Sarjas, Evely Gorobinski, Kerstin Jaani, Merje Laasi, Kairi Nodapera ja Veiko Valkiainen. Edu ja tarku otsuseid uuele PARE juhatusele!