Uudised

Kolmandare riikide kodanike kutsekirjelduse koostamise EL-I vahend

Kuupäev: 29.03.2018

Kolmandare riikide kodanike kutsekirjelduse koostamise EL-I vahend

Eelmisel aastal Euroopa Komisjoni poolt lansseeritud tööriist kolmandate riikide kodanike kutsekirjelduse koostamiseks on nüüdseks kasutatav ka eestikeelsena ning on kättesaadav siit: https://ec.europa.eu/migrantskills/#/.

Tegemist on tööriistaga, mis aitab kaardistada isiku oskusi, kvalifikatsioone ja töökogemust. Selle põhjal saab anda personaalseid soovitusi, mida isik peaks tööturule integreerumiseks edasi tegema (nt suunamine ametiasutustesse, mis tegelevad diplomite tunnustamise, oskuste valideerimise, keele- või muu õppe või tööhõiveteenustega), detailsemalt vt siit

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=et&ref=I145869 ja siit http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1412&langId=en.