Uudised

SEADUSANDLUS: Kuidas hoiatada töötajat töökohustuste rikkumisel?

Kuupäev: 16.02.2018

Kuidas hoiatada töötajat töökohustuste rikkumisel?

Tööandja saab töölepingu töötajaga lõpetada üksnes erakorraliselt töölepingu seaduses (TLS) sätestatud alustel, üks alustest on töölepingu rikkumine töötaja poolt.  Kuidas  rikkumise korral töölepingut lõpetada selliselt, et   lõpetamine  vastaks seaduse nõuetele?

Kui töölepingu lõpetamise aluseks on töötaja töökohustuste rikkumine või töötaja töövõime vähenemine, eeldab see töötaja eelnevat hoiatamist (TLS § 88 lg 3).