Uudised

SEADUS: Isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumise ootuses: kus oleme täna?

Kuupäev: 07.02.2018

Isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 (Määrus) jõustub 25. mail 2018.a. Määrusega tunnistatakse kehtetuks varasemalt kehtinud  direktiiv 95/46/EÜ, millel põhineb ka Eestis kehtiv isikuandmete kaitse seadus (IKS). Kuivõrd direktiiv kaotab kehtivuse, tunnistatakse lähiajal kehtetuks direktiivi Eesti siseriiklikusse õigusesse harmoniseerinud IKS. Seda põhjusel, et tulevikus tuleb esmajärjekorras lähtuda otsekohalduvast Määrusest, mille suhtes ei või siseriiklikus õiguses kehtida dubleerivad ega vastuolulisi õigusnorme.