Uudised

SEADUS: Veelkord maksuvaba tulu arvutamisest alates 01.01.2018

Kuupäev: 02.02.2018

Veelkord maksuvaba tulu arvutamisest alates 01.01.2018

Toomas Pikamäe
Eversheds Sutherland Ots&Co partner
Avaliku õiguse ja maksuõiguse valdkonna juht

artikkel ilmus ajakirjas Personali Praktik

01.01.2018 jõustuvatest tulumaksuseaduse muudatustest praeguseks palju räägitud. Ilmselt on kõigile teada, et alates uuest aastast sõltub maksuvaba tulu suurus residendist füüsilise isiku (edaspidi isik) tulu suurusest:
1)     kui tulu on kuni 6000 eurot aastas, on tulumaksu suurus 0 eurot;
2)     kui tulu on kuni 14 400 eurot aastas, saab isik tulumaksust maha arvata maksuvaba tulu 6000 eurot aastas;
3)     kui tulu on vahemikus 14 401 eurot kuni 25 200 eurot aastas, saab isik tulumaksu vähendada maksuvaba tulu võrra, kusjuures maksuvaba tulu suurus väheneb seda enam, mida suurem on isiku tulu;
4)     kui tulu on üle 25 200 euro aastas, on maksuvaba tulu suurus 0 eurot.

Vähem on räägitud sellest, mida tuleb maksuvaba tulu arvutamisel arvesse võtta. Esiteks, tulumaksuseadus lähtub kassapõhisest arvestusest.