Uudised

BLOGI: PARE klubi Elisas, 30.11.16

Kuupäev: 05.12.2016

 

PARE klubi Elisas: kaugtöö võimaldamine tõstab tulemuslikkust ja mõjub olulise motivaatorina

Kaugtöö temaatikast kantud klubi avasõnad tegi Elisa tegevjuht Sami Seppänen, kes rõhutas, et kaugtöö korraldamist nähakse tihti keeruka protsessina, kuid tegelikult on asi lihtne. Kaugtöö nõuab paindlikku suhtumist ja mõttemalli muutmist, kuid Elisa hinnangul võib julgelt kinnitada, et selle võrra on kasvanud ka töö tulemuslikkus ja edenenud maine tööandjana. Elisa personalijuht Kaija Teemägi kinnitas, et asja ei tasu keeruliseks mõelda. „Kaugtöö rakendamise puhul on küsimus ennekõike mentaliteedis ja juhtumiskultuuris. Kontoritöötajate puhul on oluline töö tulemus ja antud panus, mitte kontoris istutud tundide arv. Tulemuslikkust mõõdame läbi eesmärkide,“ sõnas Teemägi.

Töötaja vaadet jaganud Kristiina Kaldre sõnul seisneb kaugtöö kese avatuses. „Tööandjana võidab Elisa sellistest töösuhetest palju, eriti konkurentsitihedas IT valdkonnas, kus tööandjad erinevate motivaatoritega üle püüavad trumbata. Kaugtöö on mistahes valdkonnas väga oluline usalduse näitaja ja seda oskab tugev spetsilist hinnata,“ nõustus ka Kristiina Kaldre.

Klubis osalejad said Elisa esindajatele esitada küsimusi, kõik need leidsid avameelset arutelu. Muuhulgas räägiti kaugtöö rakendamisega seoses silmitsi seistud murekohtadest ning personaliarvestusest kaugtöö võtmes. Klubipäeva lõpetas ekskursioon Elisa kõnekeskusesse ning kaugtöö teemal eriliselt põneva sammuna virtuaalse värbamiskeskkonna tutvustamine.


Murrame müüdid:

* Kas kaugtöö on tühi reede kalendris? Ei, kaugtöö on läbimõeldud ja eesmärgistatud töökorraldus, töö maht ja sisu sellest ei muutu – muutub vaid koht. Juht peab suutma oma töötajate töö eesmärgistada nii, et tegevused on kas ajaliselt või tegevuspõhjuselt mõõdetud. Töö tegemise koht ei too tulemust, seatud eesmärgid aga küll.


* Kaugtöö puhul väheneb kontakt juhiga. Kindlasti mitte! Kaugtöö on usalduslik töösuhe, kus kontaktis olemine on märksõnaks – kasuta kõiki virtuaalseid võimalusi. IT toe kaasamisel on eriti oluline, et nad teaksid olla valmis reageerima võimalike probleemide korral. Hästi toimiv netiühendus on kaugtöö puhul peamisi faktoreid.


* Kaugelt töötades peab pidevalt oma tegevusest aru andma, et teised ikka usuksid, et teen tööd. Kaugtöö on mentaliteet ja mõtteviis, mille keskmes on usaldus ja asjalik töökorraldus. Nii, nagu näitad end kontoris viibides ennekõike läbi tulemuste, nii toimib see ka kaugelt töötades. Sea reeglid ja sõlmi kokkulepped - näiteks, et teeme kaugtööd teisipäevast neljapäevani. Kindlasti tee kokkulepped ka tervislike töötingimuste, kättesaadavuse (Skype, telefon, avatud kalendrid jm) ja küberturvalisuse osas ning taga vajalikud vahendid. Asjalik lahendus on ka kirjalik kaugtöö kokkuleppe sõlmimine, et kodukontor ka tegelikult tähendaks töötegemist.

 Elisa numbrites 2015:

  • Kokku 4000 töötajat, neist ligi 600 Eestis;
  • Keskmiselt 75 tööpäeva töötati kontorist väljas;
  • 145 töötajat osales organisatsiooni protsesside arendamises ehk panustas töökohustustele lisaks Elisa arengu nimel;
  • 163 inimest vahetas ettevõtte siseselt töökohta;
  • 211 014 virtuaalset koosolekut;
  • Elisa vähendas töötajate töölkäimise koormuse võrra CO2 15%