Uudised

VIHJE: LABORIST VÄLJA!

Kuupäev: 21.04.2015

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž koostöös Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega kutsuvad Teid osalema üritusel „LABORIST VÄLJA!“

Aeg ja koht: 30. aprill 2015, TÜ Pärnu kolledž, ruum 208 (Ringi 35)

Ettevõtluses tuleb tihti ette olukordi, kus tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamiseks on vaja küsida abi väljastpoolt. Siinkohal saavad lahenduse otsingul olla abiks Tartu Ülikooli teadlased.

Seminaril „Laborist Välja“ pakume võimaluse küsida teadlastelt abi ja lahendusi Teie ettevõttes tekkinud ja lahendamist vajavatele probleemidele. Koostöös ülikooli teadlastega on lahendatud nii mitmedki ettevõtetes tekkinud ja esmapilgul keerukad probleemid. Mõned küsimused millega ettevõtjad on ülikooli poole pöördunud:

  • Kas vanaema suurest talust saaks teha turismitalu?
  • Terves kehas terve vaim.  Kuidas teha, et keha jääks terveks ja vaim tugevaks?
  • Kuidas teha üleliigsest merekonteinerist kasulik puidukuivati?
  • Kas oleks võimalik vähendada müra tootmishoonetes, muuta töökeskkonda paremaks?
  • Kuidas parandada hoonete energiatõhusust?

Nende ja Teie poolt laekunud probleemide näidete varal arutleme koos TÜ vastava valdkonna spetsialistide ning teadlastega.

Orienteeruv päevakava:

9.30 – 10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00 – 10.15 Sissejuhatav tervitus: Henn Vallimäe/Erik Puura

10.15 – 10.45 Kohalik esineja ettevõtjate muredest/probleemidest

10.45. – 11.45 Tartu Ülikooli pädevused ettevõtjate hüvanguks – mida saame pakkuda?

11.45 – 12.00 Virgutuspaus kohviga

12.00 – 13.45 Etteõtjate lahendust vajavate probleemide arutelu/diskussioon – kust king pigistab?  

13.45 – 14.00 Seljasirutuspaus kohviga

14.00 – 14.30 Arendusprojektide rahastusvõimalused (EAS jmt.)

14.30 - … vaba arutelu aeg

Selleks, et Teie ettevõttes tekkinud probleemile pakkuda parimat ideed/lahendust, palume kirjeldada lahendamist vajavat olukorda, probleemi vmt. Mõtted minu ettevõtte baasil ehk kust king kõige rohkem pigistab ning registreerumine: http://www.ut.ee/et/ettevotlus/laborist-valja-parnus-30-aprillil-2015

Palume vastused saata koos regitreerumiskinnitusega (ülaltoodud lingile) – hiljemalt 26.aprilliks.

Lisainfo: Merileid Vinkler, merileid.vinkler@ut.ee, tel. 5331 7978.