Uudised

PARE uus juhatus ja töörühmade juhid.

Kuupäev: 13.03.2014

PARE vastvalitud juhatuse esimesel koosolekul valiti PARE juhatuse esimeheks Milvi Tepp.
Juhatuse liikmed arutasid PARE töörühmade tööd ning juhatuse liikmete vastutust töörühmade töö juhtimisel.

Töörühmade juhid on (sulgudes kaasvastutajad) : Konverentsi TR - Kadi Tamkõrv; Koolituste TR - Maria Kütt
(Kerstin Jaani); Klubide TR - Ülle Matt; Kommunikatsiooni TR - Ülle Matt (Helo Tamme); Kutse TR - Helo Tamme (Maria Kütt); Seadusandluse TR - Eela Velström (Signe Kaurson, Kerstin Jaani); Töökeskkond ja sotsiaalne vastutus TR - Signe Kaurson (Kadi Tamkõrv); Arendusprojektid (projektipõhiselt) - Milvi Tepp; Konsultatsioon (projektipõhiselt) - Eela Velström.