Uudised

TAI üleskutse osaleda tervist toetavate tegevuste alases uuringus!

Kuupäev: 03.03.2014

Head TET võrgustiku liikmesorgansatsioonide esindajad, koostööpartnerid, tööandjad!

Eesti tööealiste inimeste tervisenäitajad on viimastel aastatel võrreldes varasemaga paranenud. Kahjuks on eestlaste tervisenäitajad Euroopas siiski jätkuvalt ühed kehvemad: tervena elada jäänud eluaastate arvu ja keskmise eeldatava eluea pikkuse poolest oleme Euroopa Liidus viimaste seas. Olukorra muutmiseks on tähtis järgida tervisedenduse põhimõtteid ka töökohal. Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) defineerib tervisedendust kui protsessi, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ja sellega oma tervist parandada. Töökeskkonna parendamise kõrval võimaldab tervisedenduse põhimõtete järgimine töökohal arvestada ka töötajate endi tervisega seotud vajadusi, luues aluse terviseseisundi ja -käitumise paranemiseks.   

Tervise Arengu Instituut (TAI) koordineerib töökoha tervisedenduse tegevusi Eestis alates 2005. aastast. Kutsume üles tööandjaid ja töötajaid osalema uuringus, mis käsitleb tervisekäitumist Eesti organisatsioonides.

Käesoleva uuringu eesmärkideks on saada ülevaade Eesti organisatsioonide tervist toetavatest tegevustest, hinnata viimaste aastate arenguid ning koguda tagasisidet TAI pakutavatele töökoha tervisedenduse tegevustele. Uuring on heaks alusmaterjaliks edasiste tegevuste kavandamisel.

Tulenevalt soovist olukorda põhjalikult hinnata on küsimustik mahukas ja vastamine võib võtta aega kuni tunni. Samas ei tohiks küsimused olla keerulised ja oleme püüdnud vastamise teha teie jaoks lihtsaks (palju valikvastuseid). Kui te mõnele küsimusele vastata ei soovi, ei pea te seda tegema. Vastamine on anonüümne, Teie nime ega muid isikuandmeid ei koguta. Teie antavaid vastuseid ei ole võimalik seostada Teie isikuga. Uuringu tulemused avaldatakse hiljem ainult üldistatud kujul.

Kui olete vastamisega alustanud, saate vastamise vajadusel pooleli jätta ning hiljem jätkata. Selleks tuleb Teil klikkida küsitluskeskkonna vasakul all nurgas asuvale lingile „Jätka hiljem“.

Küsimustiku leiate siit:

http://udesuux.havike.eenet.ee/limesurvey/index.php?sid=63757&newtest=Y&lang=et

Vastata on võimalik 10. märtsini 2014

Teie panus on väga oluline, täname selle eest!

Tervise Arengu Instituut