Uudised

Osale põnevas küsitluses sotsiaalmeedia kasutamisest personalitöös!

Kuupäev: 22.01.2014

Tallinna Tehnikaülikooli magistand Karmeli Laugen on koostamas magistritööd teemal "Sotsiaalmeedia kasutamine taustauuringute tegemisel", kutsume kõiki oma liikmeid ja huvilisi osalema selleteemalises anonüümses küsitluses!

Sotsiaalmeedia kasutamise teema on personalivaldkonnas veel uus ja uurimata, Sul on võimalus anda oma panus, jaga infot julgelt ka oma kolleegidega!

Lingi küsitluse juurde leiad allolevast kaaskirjast. Leia moment kaasamõtlemiseks!

Minu nimi on Karmeli Laugen ja õpin Tallinna Tehnikaülikoolis inimressursi juhtimist. Kirjutan oma magistritööd teemal „Sotsiaalmeedia kasutamine taustauuringute tegemisel". Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada sotsiaalmeedia kasutamise populaarsus taustauuringute tegemisel ja sellega seonduvad võimalikud probleemid. Uuring koosneb kahest osast. Esimeses osas viin läbi küsitluse sooviga kaardistada Eesti ettevõtete praktikad taustauuringute tegemise kohta. Teine osa põhineb intervjuudel, mille eesmärgiks on hinnata konkreetsetest sotsiaalmeedia profiilidest tekkivat kuvandit.

Küsimustiku taustauuringute tegemise kohta leiate aadressilt www.connect.ee/uuring/309161471/

Küsimustiku täitmiseks kulub umbes 10 minutit ja see on anonüümne. Andmeid töötlen üldistatult ja ei viita konkreetsetele ettevõtetele.

Vastuseid ootan kuni 30.01.2014.

Olen siiralt tänulik, kui leiate aega küsimustikule vastamiseks!

Lugupidamisega,
Karmeli Laugen