Uudised

PRAXISe uuring: kas Eestis on kasutusele võetud uusi töövorme?

Kuupäev: 29.04.2013

Hea PARE liige

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS on Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (EUROFOUND) Eesti korrespondent, mis hetkel on koostamas ülevaadet uutest töövormidest Eestis (ingl k new forms of employment).
PRAXIS pöördub abi saamiseks PARE liikmete poole küsimusega, kas meie liikmed teavad mõnda uut töövormi, mis oleks Eestis pärast 2000. aastat esile kerkinud või oluliselt levima hakanud.

Uute töövormide all ei mõtle PRAXIS näiteks, renditööd, tähtajalist tööd, osa-ajaga tööd, kaugtööd, mis küll Eestis võrreldes osade teiste Euroopa Liidu riikidega on vähe esinenud, kuid mille levik on viimasel ajal kasvanud.

Uued töövormid käesoleva definitsiooni tähenduses erinevad vanadest töövormidest nt järgmistel alustel:
ei eelda töösuhet ühe töötaja ja tööandja vahel;
ei eelda regulaarset ja tähtajatut töösuhet;
ei eelda kindlat töökohta, töötegemise viisi või tavapäraseid organisatoorseid vorme töötajate vahel; jne

PRAXIS palub PARE liikmete abi hindamaks, kas Eestis on viimasel kümnendil esile kerkinud mõni uus töövorm, mille levik on oluliselt kasvanud või mis mõnel muul viisil on oluline Eesti tööelus?

Eurofound varustab valitsusasutusi, tööandjaid, ametiühinguid ja Euroopa Komisjoni sõltumatute võrdlusuuringute andmete ja neil põhinevate teadmiste ja nõuannetega. Fondi veebilehelt www.eurofound.europa.eu on kättesaadavad Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kohta käivad uudised ning uurimisraportid töötingimuste, kollektiivsete töösuhete kui ka struktuurimuudatuste kohta. Täpsemat infot projekti ja tehtud tööde kohta Eestis võite leida ka Praxise kodulehel http://www.praxis.ee/index.php?id=831

Tagasiside osas palume ühendust võtta otse Praxisega:
Märt Masso
e-post: mart.masso@praxis.ee
telefon: 56 486 689

 

Heade koostöösoovidega
Teie PARE