Uudised

Uuring e-portfoolio rakendamisest personaliarenduses!

Kuupäev: 15.02.2013
Lugupeetud personalijuht,

Palume teil hiljemalt 21.veebruariks täita küsimustik, mille täitmine võtab aega kuni veerand tundi. Küsimustiku eesmärk on välja selgitada Eesti tööandjate kogemused ja hoiakud seoses e-portfoolio kasutamisega.
Uuring keskendub e-portfoolio rakendusvõimalustele personaliarenduse kontekstis, viime seda läbi rahvusvahelise projekti "eHR - ePortfolio for Human Resources" raames. Projekti juhib Düsseldorfi Ülikool, partneriteks on lisaks TLÜ-le vel ka Lorraine'i Ülikool Pratnsusmaalt ja Siberi Föderaalne Ülikool Venemaalt, projekti rahastab Euroopa Liidu 7.Raamprogramm (ERA-NET RUS meetmest). Samalaadne uuring viiakse läbi kõigis neljas riigis, küsitledes üldharidus- ja kutsekoolide õpilasi, õpetajaid ja tööandjate esindajaid (personalitöötajad).

Küsimustikule vastamiseks klõpsake veebiaadressil: http://ahejuz.havike.eenet.ee/limesurvey/index.php?sid=55826&lang=et

Tänades,

Mart Laanpere
Haridustehnoloogia keskuse juhataja
Tallinna Ülikool