Uudised

Jaga oma kogemusi!

Kuupäev: 24.01.2013
Tere hea liige!

Ootame Sind jagama erinevate ettevõtete praktikaid personalitöö ja kommunikatsiooni valdkonna koostööst organisatsioonikultuuri kujundamisel ja hoidmisel.

Oleme suurendamas PARE nähtavust avalikkuses ja selle üheks oluliseks osaks saab olema PARE liikmete väärtuslike praktikate tutvustamine meedias.
PARE nime all asume tegema aktiivset koostööd ajakirjaga Personalipraktik (toimetaja Kristi Mikiver) ja kommunikatsiooniajakirjaga Kaja (toimetaja Annela Laaneots). Artiklitesse soovime koondada kokku erinevate ettevõtete kogemusi ja häid praktikaid. Saadud praktikate alusel koostab artikli PARE kommunikatsiooni töörühma liige kasutades liikmetelt saadud infot kas nimeliselt, tuues ära ettevõtte ja kommentaarija esitaja nime, või soovi korral ka anonüümselt. Nimeliselt kasutatavate seisukohtade esitajatele saadan artikli ka ülevaatuseks.

Ajakirjas Kaja on 2013 esimesel poolaastal kavas järgmised lood:
märtsikuu number: Personali- ja kommunikatsioonijuhtimise koostöö organisatsioonides (vastutaja Ülle Matt)
maikuu number: Riski- ja kriisikommunikatsioon ettevõtetes (Jaanus Pauts)
juunikuu number: Tervisekommunikatsioon (Signe Kaurson)
sügiseseks perioodiks: Strateegia kommunikatsioon (Terje Tiiman)

Ajakirjas Personalipraktik keskendume kahele põhivaldkonnale ja nendeks on tööhõive ja haridusega seotud teemad.

Siit ka esimene üleskutse!
Ootan teid jagama oma kogemusi selle kohta, kuidas on teie ettevõttes korraldatud koostöö personali- ja kommunikatsioonijuhtimise vahel.

1. Kas teil on eraldi kommunikatsioonijuhtimise funkstioon ja kui, siis kuhu asetub ettevõtte juthitmisstruktuuris?
2. Kui kommunikatsioonijuhtimise funkstiooni eraldi ei ole, kes töötab ettevõtte väärtuste, tööandja maine loomise, sisekommunikatsiooni edastamise ja strateegi kommunikatsiooniga?
3. Kuidas on korraldatud kommunikatsioonijuhtimise ja personalijuhtimise koostöö organisatsioonis (PR):
• millised kommunikatsioonialased tegevused kuuluvad kommunikatsiooni- ja millised personalijuhtimise valdkonna pädevusse;
• kuidas toimub väärtuste kommunikatsioon - millist koostööd tehakse selles valdkonnas, kelle hoida on protsess;
• kas ja milliseid tegevusi tehakse ühiselt kommunikatsioonifunkstiooniga tööandja maine loomiseks nii organisatsioonisiseselt kui ka väliste sihtgruppide jaoks?

Kogemusi ootame jagama e-maili teel laime@pare.ee või yllematt@hotmail.com kuni 1. veebruarini.

Jääme ootama teie aktiivset tagasisidet,
Ülle Matt, Pare kommunikatsioonisuuna nimel