Uudised

Koolitusprogramm „Strateegiline inimeste juhtimine"

Kuupäev: 23.10.2012
Novembris alustab koolitusprogrammi „Strateegiline inimeste juhtimine". Selle valmimisele on kaasa aidanud Eesti parimad eksperdid organisatsioonide ja inimeste juhtimise valdkonnas.

Programm koosneb kolmest osast. Esimeses osas analüüsime väliskeskkonda ja organisatsioonide toimimise konteksti. Teises osas õpime Eesti tippjuhtide kogemusest, kuidas luua strateegiat ja kujundada organisatsiooni, mis toetaks strateegia elluviimist. Kolmandas osas mõtleme koos, kuidas jõuda selleni, et ka inimeste juhtimise protsessid toetaksid ogranisatsiooni eesmärkide saavutamist.

Mis teeb „Strateegilise inimeste juhtimise" koolitusprogrammi eriliseks?

Igal osalejal on võimalus õpitut kohe ka rakendada töötades välja oma organisatsiooni jaoks vajalik strateegia, süsteem või protsess (nt. personalistrateegia, tasusüsteem vms) ning saada sellele ka personaalset tagasisidet. Lisaks on võimalus enne koolituse algust täita juhi isiksuse küsimustik ning saada programmi jooksul kaks personaalset coachingusessiooni. See võimaldab osalejate professionaalset ja isiksuslikku arengut läbi eneseteadlikkuse tõusu.

Programm on mõeldud juhtidele - nii personalijuhtidele, projektijuhtidele, valdkonnajuhtidele kui ka keskastmejuhtidele ning väikeettevõtte juhtidele. Oluline on inimeste juhtimise kogemuse olemasolu.

Programm käivitub novembris 2012 ning lõpeb aprillis 2013.

Tulemuslikkuse tagamiseks võtame programmi vastu vaid 12 inimest!

Koolitusprogrammi kandideerimine on avatud! Osalemis- ja kandideerimistingimustega saad lähemalt tutvuda siin!

Manused