Uudised

Septembri Kuukiri

Kuupäev: 13.09.2012
 

September 2012

Tulevased üritused

PARE Akadeemia klubi Pärnus 18. oktoobril: Läheme külla Pärnumaa Kutsehariduskeskusele
Tarkusekuu esimes klubis teeme tutvust Pärnumaa Kutsehariduskeskusega. Tänu kutsehariduskeskuse töötajatele saame ülevaate koolist, õppeosakondadest, õppimisvõimalustest ning täiskasvanute täiend- ja ümberõppe võimalustest. Lisaks on võimalik tutvuda ka õppekorpustega.
Lisainfo ja registreerimine PARE Akadeemia kalendris.

 

PARE seminar 27. septembril: uus avaliku teenistuse seadus
Käesolev aasta on toonud uuendusi avaliku teenistuse seadusandluses. Millised on arengud, mida iga personalitöö professionaal muudatustest teadma peaks? Kutsume osalema uue avaliku teenistuse seaduse seminaril, kus antakse ülevaade uue seadusega tehtud/tulnud muudatustest, seostest TLS`iga ning praktilistest rakenduspõhimõtetest. PARE ja Rahandusministeeriumi koostöös valmival seminaril tutvustab juriidilisi uuendusi Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik Lia Liin, kes on osalenud uue seaduse väljatöötamises ning on üks seaduse rakendusaktide väljatöötamise ja seaduse rakendamise eest vastutajaid.
Lisainfo PARE Akadeemia kodulehel. Ootenimekirja registreerumiseks kirjuta palun ave@pare.ee.

 PARE akadeemia koolitused
 
7 praktilist töövahendit parimate inimeste leidmiseks
17. oktoobril alustab koolituse uus grupp.

Eelmiste gruppide osalejad hindasid kõrgelt võimalust koolitusel kõike ise läbi teha ning harjutustele järgnenud personaalset tagasisidet. Koolitusprogrammi aluseks on personalispetsialist III värbamise ja valiku spetsialiseerumise kutsestandard. Koolitus käsitleb põhjalikult nii teooriat kui praktikat nii aktiiv- kui passiivõppe vormis. Analüüsime kaasusi, viime läbi harjutusi, jagame soovitusi. Iga osaleja lahkub koolituselt igapäevaselt rakendatavate värbamise ja valiku töövahendite ja mudelitega. Koolitusele on oodatud personalispetsialistid, personalijuhid, väikeettevõtte juhid, kõik kes puutuvad igapäevaselt kokku värbamise ja valikuga ning soovivad antud valdkonnas omandada süvendatud teadmisi.
Koolitust viivad läbi Irene Metsis, Skanska EMV administratsioonijuht ja Helena Laus, Rautakirja Estonia personalijuht.
Lisainfo ja registreerumine PARE Akadeemia kodulehel.

TLS ABC
8. novembril alustab koolituse uus grupp.

Kursuse eesmärgiks on anda terviklik ülevaade tööõiguse teemadest nii algajale personalitöötajale kui ka kõigile neile, kes soovivad ennast tööõiguse valdkonnas täiendada. Koolitus toimub kolmel järjestikusel nädalal poolepäevaste (kokku 18 ak tundi) sisutihedate õppepäevade vormis. Seome kokku passiivõppe ehk loengud ja aktiivõppe ehk kaasuste lahendamised ning arutelud, mis põhinevad osalejate juhtumitel ja kogemustel.
Koolitust viib läbi Sihtasutus Õigusteenuste Büroo juhataja Hille Raud.
Lisainfo ja registreerumine PARE Akadeemia kodulehel.

Finantsjuhtimine personalijuhile
29. novembril alustab koolituse esimene grupp 

Personalijuhtimise konverentsil 2012 "Nutikas organisatsioon" osalejate seas läbiviidud küsitlus näitas, et personalitöö valdkonna töötajad tunnevad enim vajadust finantsteemalise koolituse järgi, mis on koostatud just personalijuhi vajadusest lähtuvalt. Tagasisidest tulenevalt oleme loonud spetsiaalse finantskoolituse "Finantsjuhtimine personalijuhile". 
Koolitust viib läbi Statoil Fuel & Retail Eesti AS finantsdirektor Paavo Siimann
Lisainfo ja registreerumine PARE Akadeemia kodulehel.

Oma praegused finantsteadmised saada panna proovile SIIN.

Personalijuhtimise käsiraamat

Tänaseks on juba 545 Personalijuhtimise käsiraamatut leidnud endale uue omaniku. Kui ka Sina soovid saada uuendatud käsiraamatu omanikuks, siis on võimalik see PARE kontori vahendusel. Oma tellimuse saad edastada siin. Lisaks on võimalus käsiraamatut osta ka Rahva Raamatu kauplustest.

EBS Juhtimiskoolituse Keskuse juhataja, Peep Aaviksoo, on kommenteerinud: "Suure kogemusega praktikud on valmis saanud kergelt mõistetava ja hästi rakendatava abivahendi, mis peaks olema iga personalijuhi laual. Soovituslik kõikidele juhtidele!"
 PARE õppereis Taani
PARE liikmete hulgas välja kuulutatud konkursile Taani õppereisi osalejate väljaselgitamiseks laekus 9 sooviavaldust. Otsuse osalejate osas valiku tegemisel sai määravaks soovijate suur panus ja pühendumus valdkonna arendusse PARE valdkondade raames.

PARE õpirände raames külastavad Taani erialaliitu PID ja selle liikmesorganisatsoone järgmised PARE liikmed:

  • Elina Kallas, Eolane Tallinn Human Resources Manager; PARE uuringute töörühma liige
  • Elina Orumaa, Sisekaitseakadeemia personalijuht; PARE uuringute töörühma liige
  • Erge Heido, PerCapita OÜ juhatuse liige; PARE klubide töörühma liige
  • Lilja Normak, Elering OÜ personalijuht; PARE konverentsi ja uuringute töörühma liige
  • Reet Treial, HR namager Finland, Baltics, Jeld-Wen Eesti AS; PARE Tartu töörühma liige
  • Tiina Käsi, Head of Human Resources Group Functions Nordea Bank; PARE kutsekomisjoni liige

PARE delegatsiooni kuuluvad lisaks kuuele liikmele üks juhatuse liige ja tegevtöötaja. Õppereis toimub Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci raames.  

Lugemissoovitused

Alanud tarkusekuu raames toome teieni PARE liikme lugemissoovituse. Oma lugemissoovituse edastas Eesti Post AS personalijuht Kadi Tamkõrv, kelle TOP 5 teose koos kommentaaridega saad tutvuda SIIN!

Kadi Tamkõrv: Kui mu poole pöörduti ettepanekuga soovitada viite raamatut Eesti personalijuhtidele, mõtlesin tükk aega, milliseid raamatuid soovitada. Häid raamatuid on väga palju ning nende vahel valikuid teha on tegelikult keeruline. Seetõttu otsustasin hetkel keskenduda just nendele raamatutele, mis minu jaoks viimastel aastatel kõige väärtust loovamaks on osutunud. Neid raamatuid olen lugenud korduvalt ning soovitanud mitmetele personalivaldkonna kolleegidele ning ettevõtte erineva taseme juhtidele.

Soovime ka edaspidi tuua teieni PARE liikmete lugemissoovitused! Kui Sul on soovi oma lugemiselamusi teistega jagada, siis edasta info väärt raamatu või artikli kohta PARE kontorile!

 Uued liikmed
PARE uute liikmetena tervitame organisatsioonidena ZeroTurnaround OÜ, Volvo Estonia OÜ, ning eraisikutena Agne Aija, Mariliis Lukk, Maris Vaino, Kaidi Lipasaar, Annika Albert ja Heli Talts.
Tere tulemast kõigile!
 SA Innove "Tööelu kvaliteedi parandamine"
Toetatakse ettevõttes riskianalüüsi läbiviimist, mis sisaldab töökeskkonna ohutegurite (nt. müra, vibratsioon, tolm) parameetrite mõõtmist, lisaks on võimalik suunata töötajaid projekti raames ka vajadusel tervisekontrolli.

Kuigi 21 ettevõtet on juba toetust edukalt taotlenud, on vahendeid veel järel ning Innovesse on projektitaotlused oodatud kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2013. aasta 30. juunini. Projektitaotlusi võivad esitada kõik kuni 49 töötajaga Eesti äriregistris registreeritud äriühingud või FIEd. Toetust antakse ühele projektile 1000 - 10 000 eurot. Taotleja peab omalt poolt panustama vähemalt 30 % omafinantseeringut. Projekti kestus võib olla kuni 9 kuud.

Lähem info: http://blog.projektid.ee/innove-tooelu-kvaliteet-2/
 Aasta Sisekoolitaja 2012 konkurss

Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit kutsub kõiki koolitus- ja personalijuhte ning sisekoolitajate otseseid juhte tunnustama sisekoolitajaid tulemuslikult läbiviidud koolitamise eest esitades oma organisatsiooni tubli sisekoolitaja kandidaadina Aasta Sisekoolitaja 2012 konkursil!
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. november 2012.

Aasta Sisekoolitaja 2012 kuulutatakse pidulikult välja 22.novembril 2012 Konverentsil: Sisekoolitus- kuidas leida ja motiveerida sisekoolitajaid?

Aasta Sisekoolitaja konkursi eesmärk on tunnustada organisatsioonide sisekoolitajaid kui täiskasvanute arengu toetajaid, kes jagavad oma teadmisi organisatsioonisiseselt, juhendavad kolleege spetsiifiliste oskuste arendamisel, suunavad nende kui täiskasvanud õppijate arusaamade ja hoiakute kujunemist ning toetavad nende enesearengut.

Konkursi tingimuste kohta saab rohkem infot www.sisekoolitus.eu.


 Huvitav

Wordlink - Latin America

Next generation HR

Kollektiivlepingute roll Eesti töösuhetes

Sotsiaaltoetuste ja -hüvitiste omavahelised seosed ja nende mõju töömotivatsioonile 

Tööturu ülevaade mai-juuni 2012

Väliskeskkond 2020: olulised trendid ja nende tähendus Eestile 

NB! Antud materjalid on üleval PareNeti Personalitöö teaberegistris ning neile pääseb ligi vaid siis, kui olete sisse loginud PareNeti keskkonda.