Uudised

Juuni Kuukiri

Kuupäev: 20.06.2012

Juuni 2012
PARE liikmete kaasamine


Andsime maikuus kõigile PARE liikmetele teada, et ootame aktiivseid inimesi kaasa lööma PARE tegevuses ja valdkonna arendamises. Edastasime ülevaate kuuest olemasolevast ja neljast loodavast töörühmast, kuhu uusi valdkonna asjatundjaid soovime kaasata. Oma osalemissoovi edastas 18 liiget, kes kõik töörühmadesse kaasatakse. Kõige populaarsemad töörühmad olid seadusandlus ja uuringud. Hea meel on näha, et nii palju uusi inimesi soovivad vabatahtlikkuse alusel panustada ning näevad selles väärtust isiklikus plaanis. Saame koos meie vahatahtlikega arendada organisatsiooni, mis annab praktilist ja liikmete ootustele vastavat sisendit.  

Soovin kõigile PARE liikmetele ja sõpradele ilusat suve!
Piret Puss
PARE tegevjuht  

Tulevased koolitused

Sügisel alustavad taas PARE Akadeemia koolitusprogrammid ning spetsialiseerumise koolitused. 

 

UUS koolitus "Strateegiline inimeste juhtimine"

Inimesed võivad olla organisatsiooni üheks kõige väärtuslikumaks varaks ja teistest eristumise aluseks. Juhtide ja personalijuhtide roll on luua tingimused selle potentsiaali avaldumiseks. Inimeste juhtimise tarkus seisneb paljuski just õigete valikute tegemises. Oluline ei ole teha palju asju õigesti, vaid õigeid asju vajalikus koguses. Kõigile sobivat ühest eduvalemit ei ole olemas. Iga organisatsioon peab lähtuvalt oma organisatsiooni strateegiast leidma just tema jaoks kõige sobilikumad lahendused.
Tegemist ei ole tavapärase loengute tsükliga vaid see on aktiivõpe, kus igal osalejal on suur roll kanda ning ka oma panus anda. Kursuse raames on võimalik oma valdkonna professionaalide toel välja töötada personalistrateegia oma organisatsioonile. Igas moodulis lahendatakse ühiselt teemapõhiseid juhtumeid ning õpitakse üksteise kogemustest. Koolitajana kohtad klassiruumis oma ala parimaid tegijaid, kes kõik on kogenud praktikud inimeste juhtimise valdkonnas. Programmi õnnestumisel hoiab silma peal programmi juhtivõppejõud Riina Varts.
Koolitusele saab registreeruda augustist 2012 ning koolitusega alustame selle aasta lõpus. Kui soovid, et värske info koolitusprogrammi, lektorite ja ajakava kohta jõuaks Sinuni esimesena, siis oled oodatud liituma koolituse uudiskirjaga. Anna oma soovist märku e-mailil katrina@pare.ee.

Uus koolitusprogramm, mis asendab senist Personalijuhtimise arenguprogrammi. Oleme otsustanud, et programmi osas toimunud koostöö EBS Juhtimiskoolituse Keskusega lõpeb ning jätkame uue koolitusega iseseisvalt.

Personalitöö baaskoolitus

Personalitöö baaskoolitus on mõeldud alustavale või väiksema kogemusega personalitöötajale ja -spetsialistile. Valdkonna parimate praktikute eestvedamisel käsitletakse kõiki olulisi personalitöö teemasid, lahendatakse praktilisi kaasusi ning lektorid jagavad väärtuslikke kogemusi oma tööst. Koolitusprogramm on vastavuses personalitöötaja I ja II kutsestandardi taseme nõuetega.

TLS ABC

Koolitusprogramm käsitleb töösuhte tavalisi ja ebatavalisi olukordi ning on suunatud nii algajale personalitöötajale kui ka kõigile teistele, kes soovivad terviklikku ülevaadet tööõigusest. Koolitusest on võimalik osa saada kolmel poolepäevaste õppepäevade vormis, kus kokku on seotud nii passiivõpe ehk loengud ja aktiivõpe ehk kaasuste lahendamised ja arutelud. Koolitust viib läbi Sihtasutus Õigusteenuste Büroo juhataja Hille Raud.


7 praktilist töövahendit parimate inimeste leidmiseks

Koolitusprogrammi aluseks on personalispetsialist III värbamise ja valiku spetsialiseerumise kutsestandard. Koolitus käsitleb põhjalikult nii teooriat kui praktikat nii aktiiv- kui passiivõppe vormis. Analüüsime kaasusi, viime läbi harjutusi, jagame soovitusi. Iga osaleja lahkub koolituselt igapäevaselt rakendatavate värbamise ja valiku töövahendite ja mudelitega. Koolitusele on oodatud personalispetsialistid, personalijuhid, väikeettevõtte juhid, kõik kes puutuvad igapäevaselt kokku värbamise ja valikuga ning soovivad antud valdkonnas omandada süvendatud teadmisi. Koolitust viivad läbi Irene Metsis, Skanska EMV administratsioonijuht ja Helena Laus, Rautakirja Estonia personalijuht.

Koolitustele on registreerumine avatud! Lisainfot koolitusprogrammide ja toimumisaegade kohta leiad PARE akadeemia kodulehelt.

Toimunud üritused
     

PARE Akadeemia kevadhooaja lõpuklubi Tallinnas: Golfipäev Niitväljal

Seekordses kevadhooaja lõpuklubis võtsime ette väljasõidu Niitväljale, et teha tutvust golfiga. Eesti tippjuhtide aruteluringis saime vastused küsimustele kas golf on sport või ajaviide; kuidas saab golfi kasutada stressimaandaja või hoopis inimtüübi määrajana; mda kasulikku leiaks golfist personalijuht; milles seisnevad golfi võlud ja valud? Loe klubist kokkuvõtet PareNeti teaberegistris ning vaata pilte pildigaleriis.

Rahvusvaheline tegevus           


Oleme kuulutanud välja PARE õppereisi Taani!          Pakume viiele PARE liikmele võimaluse osaleda sügisel 2012 7-päevasel õppereisil Kopenhaagenis koos PARE juhatuse ja tegevmeeskonna esindajatega. Programmi jooksul õpime tundma personalitöö parimaid praktikaid avalikus ja erasektoris 8 organisatsioonikülastuse jooksul. Osalejad saavad luua tööalaseid kontakte ja laiendada rahvusvahelist suhtevõrgustikku.

Oled väärt osaleja, kui oled osalenud aktiivselt PARE tegevuses ning andnud oma panuse valdkonna arengusse. Sa valdad väga heal tasemel inglise keelt ja valdkonna sõnavara ning suhtled vabalt. Sulle on omaks olla proaktiivne aruteludes osaleja, küsimuste esitaja ning Sa oled valmis õpitut kolleegidega jagama.  

Sooviavalduse edastamise tähtaeg on 29. juuni. Lisainfot õppereisi kohta leiab SIIT.  

Uus uuringu raport

European Association for People Management EAPM - CAPIALENT survey report "The Real Impact Of Talent: How Europe's Smaller Businesses Prepare For Future Success" highlights that smaller businesses benefit from managing talent well. This study by presents what high-performing companies do differently when it comes to managing talent. It prioritizes what companies should focus on in the near future and showcases multiple company best practices. The authors surveyed approximately 1200 HR and line managers from over 30 European countries and analyzed over 140 best practices in deep-dive interviews with business and HR leaders.

Uuringu raportiga on võimalik tutvuda PareNeti Teaberegistris.         

 

PARE koolituste lõpetajad

Personalitöö baaskoolitus

 

6. juunil lõpetas "Personalitöö baaskoolituse" jaanuaris alustanud II koolitusgrupp.
Hea meel on lõpetamise puhul õnnitleda: Anneliis Konks, Annika Saar, Helen Krupp, Kerli Liblik, Käthrin Pärnoja, Maire Kiudorv, Pille Kask, Reeli Pärnasalu, Triin Karma, Ülle Sepp, Ülle Tali.

Uus koolitusgrupp alustab septembris. Lisainfo ja registreerumine siin


Personalijuhtimise arenguprogramm

13. juunil lõpetas PARE ja EBS JKK korraldatava "Personalijuhtimise arenguprogrammi" jaanuaris alustanud III koolitusgrupp.
Hea meel on õnnitleda: Anne-Maria Paljak, Annika Kaseorg, Eda Laas, Eda Lauer, Evelin Nummert, Gerdi Tilts, Grete Kaal, Jaanika Reimaa, Kadi Taniel, Karis Hindriksoo-Pitsi, Kristel Elevant, Kristi Tamm, Madli Nõmmik, Marilin Kroon, Regiina Martin, Taavi Sarapuu, Terje Luik.

Palju õnne kõigile lõpetajatele!


Parim Potentsiaal Personalijuhtimises

                                      

                

Kuna käes on aktiivne ülikoolide lõpetamine, siis anname märku magistritööde konkursist "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises".  Konkursi  käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides 2012 kevadel ja sügisell kaitstud personalijuhtimisalaseid magistritöid. Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides.

Konkursi kuulutame välja 2012. aasta sügisel. Kuid kui Sina või Siinu kolleeg kaitsesite hiljuti oma personalijuhtimise valdkonna teemalist magistritööd, siis võib sellest teada anda aadressil ave@pare.ee

Uued liikmed

PARE tervitab oma ridades uusi eraisikutest liikmeid: Mari-Liis Kreem, Marit Alaväli ja Evelin Sallaste ning organisatsioonidest liikmeid: AQ Lasertool OÜ

Tere tulemast!

Huvitav

Marju Lauristin - kuhu on teel Eesti Ühinskond (video PARE Personalijuhtimise konverentsilt) PareNeti Teaberegister

PRAXISe uuring „Sotsiaalkaitsehüvitiste ja -toetuste mõju töömotivatsioonile"

Eesti parimad tööandjad on Skype, Estonian Air ja Eesti Energia

Eesti pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte konkurssi tulemused

NB! Järgmine PARE Kuukiri ilmub septembris.