Uudised

PARE Akadeemia otsib koolitajaid

Kuupäev: 29.05.2012
 

PARE Akadeemia hõlmab endas inimeste juhtimise tarkust, personalitöö parimaid praktikaid ning jagatud kogemusi. See ei ole akadeemia traditsiooniliste loengute ja eksamipalavikuga, vaid keskkond, mis soodustab sünergia tekkimist ja mitmekülgseid arenguvõimalusi. Meie jaoks on oluline kvaliteet ja praktilisus.

PARE Akadeemia on laienemas. Täna on käimas uue strateegilise personalijuhtimise koolitusprogrammi loomine ja spetsialiseerumise koolituste suuna arendamine. Lisaks on PARE Akadeemia välja arendamas juhtide suunda, mille eesmärgiks on pakkuda inimeste juhtimise alast väljaõpet keskastmejuhtidele ja väikeettevõtte juhtidele.

Seoses uute suundade väljatöötamisega soovime täiendada PARE Akadeemia koolitajate andmebaasi, kellega on võimalik erinevate koolitatavate teemade osas tulevikus koostööd teha.

PARE Akadeemia koolitajalt ootame:
• Praktilist kokkupuudet koolitatava valdkonnaga
• Eelnevat koolitamise kogemust
• Valmisolekut läheneda koolitusele vajaduspõhiselt
• Kaasamis- ja esinemisoskust
• Soovi ennast pidevalt täiendada ning arendada

PARE Akadeemia koolitajatele pakume:
• Sisulist tuge koolituse väljatöötamisel ja arendamisel koolituse töörühma poolt
• Koordineerimise tuge koolituste korraldamisel
• Võimalus siduda ennast kvaliteedi märgiga.

Ootame Sinu koolitaja CV-d koos kaaskirjaga aadressile katrina@pare.ee hiljemalt 10. juuni 2012.

Kaaskirjas palume välja tuua:
• Valdkonnad ja teemad, milles oled valmis koolitama
• Kas oled valmis koolitama sektoriüleselt või sektorispetsiifiliselt
• Millistes keeltes oled valmis koolitama
• Milliseid metoodikaid koolitamisel kasutad
• Milliseid sihtgruppe oled eelnevalt koolitanud

Oodatud on ka soovitused heade koolitajate kohta!

Lisainfo: Katrina Laurson katrina@pare.ee