Uudised

Mai Kuukiri

Kuupäev: 24.05.2012

Mai 2012
Liikmete kaasamine PARE tegevusse


Toetudes PARE juhatuse strateegilistele suundadele oleme keskendunud senisest enam liikmete kaasamisele valdkonna arendamisse. Soovime, et teadlikkus vabatahtlikuna osalemise võimalustest suureneks ning PARE poolt pakutavad võimalused oleksid nähtavamad. Ootame PARE liikmeid kaasa lööma nii olemasolevates töörühmades kui ka uute tegevussuundade elluviimisel. Oleme koostanud töökirjeldused ja täpsustanud, milliseid oskusi ja omadusi vabatahtlikelt ootame ja millist kasu see aktiivsele inimesele pakub.

Huvilistel on võimalik teha valik kümne töörühma vahel: seadusandlus, PARE klubid Tallinns, PARE klubid Tartus, PARE klubid Pärnus, PARE klubid Virumaa, koolitused, kommunikatsioon, konverents, juhtide arendamine, uuringud. Tutvu valdkondade tegevustega ja kandideerimise võimalustega konkursi kuulutuses. Oma osalemissoovi edastamise tähtaeg on 1. juuni!

Ootame aktiivset osavõttu!

Piret Puss, PARE tegevjuht

PARE 20. juubel


Käesoleval aastal möödub 20. aastat PARE asutamisest. See ajalooline hetk leidis aset 1992 oktoobris, mil toimus ka Eesti esimene Personalijuhtimise konverents. PARE ja Eesti kõige pikema traditsiooniga konverentsi sünnipäeva tähistasime üheskoos aprillis kevadises Tartus.

Athena keskuses vaatasime filme, mis annavad ülevaate organisatsiooni arengutest esimesel kümnendil 1992-2002 ja teisel kümnendil 2002-2012. Film toob vaatajateni ülevaate arendusprojektidest, käsil olnud töödest, aktiivsetest liikmetest ja juhtidest ning nende PAREga seotud mõtted. Kahe filmiga on võimalik tutvuda PareNeti Teaberegistri vahendusel.
Fotomeenutused üritusest on üleval PareNeti galeriis.

Tulevased üritused


PARE akadeemiline klubi Tallinnas 31.mail: Inimressursi juhtimise mudel dünaamiliste võimekuste arendamiseks

PARE magistritööde konkursile „Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" 2011 laekus sel korral kokku 11 magistritööd! Soodustamaks akadeemiliste käsitluste, teadmiste ning uurimuste tulemuste jagamist valdkonna praktikutega jätkame ka käesoleval hooajal AKADEEMILISTE KLUBIDE SARJAGA. Sarja raames toimuvad hindamiskomisjoni poolt esile toodud teemadel seminarid üle Eesti. Konkursil osalenud tööde tutvustamisega alustame võidutööst.

Selle aasta esimeses Akadeemilises klubis esitleb Kadi Steinberg oma magistritööd teemal „Inimressursi juhtimise mudel dünaamiliste võimekuste arendamiseks". Näiteid praktilise poole pealt toob teieni pikaajalise personalijuhtimise kogemusega ja täna konsultandina tegutsev Riina Varts.
Lisainfo ja registreerumine PARE Akadeemia kalendris
.

PARE Akadeemia kevadhooaja lõpuklubi Tallinnas 7. juunil: Golfipäev Niitväljal

Nagu juba traditsiooniks saanud, on kevadhooaja lõpuklubi veidi teistsugune. Kevadsooja saabudes võtame ette väljasõidu Niitväljale ning teeme tutvust golfiga. Kas golf on sport või ajaviide? Kuidas saab golfi kasutada stressimaandaja või hoopis inimtüübi määrajana? Mida kasulikku leiaks golfist personalijuht? Milles seisnevad golfi võlud ja valud? Sellest kõigest kuuleme lähemalt Eesti tippjuhtide aruteluringis Baltikumi vanimas golfikeskuses Niitväljal.
Lisainfo ja registreerumine PARE Akadeemia kalendris


PARE Akadeemia Pärnu hooaja lõpuklubi 29. mail: Kas omad selget sisetunnet, kompassi?

Hooaja lõpetame mõnevõrra teisiti, kui oleme seni klubides tegutsenud. Koos Janno Seederiga mõtiskleme, kas praegu on õige hetk püüda oma eesmärke? Ei tasuks oodata ideaalset aega, sest seda lihtsalt ei tule. Üks samm õiges suunas on rohkem väärt, kui sada aastat sellele mõelda. Tuleb kasutada praegust hetke ja oma eesmärkidele järgnema hakata.
Lisainfo ja registreerumine PARE Akadeemia kalendris
.

PARE Akadeemia Tartu hooaja lõpuklubi 30. mail: Tartu Ülikooli Kliinikumi külastus

Tartu hooaja lõpuklubis avaneb meil võimalus kuulata ja vaadata, kuidas tegutseb Tartu Ülikooli Kliinikum. Kliinikum on piirkondlik tervishoiuasutus, mille põhiülesandeks on osutada statsionaarset ja ambulatoorset kõrgetasemelist eriarstiabi ning sellega seotud tervishoiuteenuseid. Klubi teises osas keskendume joogale. Joogaõpetaja Reelika Rohtmaa annab ülevaate teooriast ja praktikast, mis on asjakohane personalitöötajatele.
Lisainfo ja registreerumine PARE Akadeemia kalendris.

Toimunud üritused

PARE Akadeemia Klubi: „Terviseedendus teenindusettevõttes"

Seekordses teenindussektorile mõeldud PARE Akadeemia klubis rääkisime tervisest ja sellest, mida me saame ise ära teha oma tervise hoidmiseks ning kuidas hoida oma töötajate tervist. Loe kokkuvõtet ning tutvu klubi materjalidega PareNetis.

Personalijuhtimise käsiraamat

Tänaseks on juba 450 Personalijuhtimise käsiraamatut leidnud endale uue omaniku. Kui ka Sina soovid saada uuendatud käsiraamatu omanikuks, siis tellimuse saad edastada siin. Antud raamat on müügil ainult PARE kontoris, raamatupoodidest seda ei leia.

Tartu Ülikooli kantsler, Andres Liinat, on öelnud järgmist: "Käesolev käsiraamat pakub hulgaliselt „tööriistu" ja -võtteid, kuidas ettevõtte kõige väärtuslikumat vara arukamalt juhtida. Selles raamatus on ilmselt rohkem viise ja meetodeid, kui üks (personali)juht oma igapäevases arsenalis kasutab. Leidke siit oma stiilile ja tüübile sobivaim - säilitage nii enda kui ka organisatsiooni loomulikkus ja isikupära.".

Directori peatoimetaja, Taivo Paju, on kommenteerinud: "Personalijuhist, kes selle raamatu sisu une pealt ei tea, tuleb heaga eemale hoida. Ja kui seda raamatut loeksid ka juhid, siis ettevõtete kasumile mõjuks see ainult positiivselt.".

Tööõigus
Personalitöö näidisvormid

PARE seadusandluse valdkonna töörühma eksperdid on tegelenud aktiivselt tööandjale mõeldud töösuhte dokumentide ja personalitöö näidisvormide väljatöötamisega. Kõik näidisvormid valmivad töörühma liikmete ühistööna ning iga konkreetne organisatsioon peab neid analüüsima lähtuvalt oma ettevõtte tegevusvaldkonnast, eripärast ning konkreetsest kokkuleppest! Näidisvorm on koostatud, et pakkuda abi vajalike dokumentide ettevalmistamisel. Tegemist ei ole valmis dokumendiga, mida saab lünki täites kasutada ning vormi kasutamine ei taga õiguskindlust. Iga juhtum on erinev tulenevalt töötaja ja tööandja kokkuleppest ning töö eripäradest. Seetõttu on näidisvormis toodud üldised sätted ja ka nende alternatiivid. Tööandja on konkreetse dokumendi vormistamisel vastutav selle seadusele vastavuse eest.

Oleme edastanud PareNeti Personalitöö teaberegistri kategooriasse Personalitöö näidisvormid järgmiste dokumentide näidised:

  • Puhkuse ajakava
  • Hoiatus

Palun edastage täiendavad ettepanekud dokumentide sisu parendamiseks e-mailil pare@pare.ee. Teretulnud on ka täpsustavad küsimused.

Avaliku teenistuse seadus

Oleme edastanud Riigikogu põhiseaduskomisjonile PARE seisukohad menetluses oleva avaliku teenistuse seaduse (ATS) eelnõu teemal. Seisukohtade väljatöötamises on osalenud PARE seadusandluse töörühma eksperdid ja PARE juhatus. Laekunud seisukohtade ja eelnõu menetluskäiguga on võimalik tutvuda Riigikogu kodulehel.

Kutseeksamid

Kevadised kutseeksamid toimuvad 13. ja 14. juunil Tallinna Majanduskoolis. Selleks korraks laekus 35 avaldust kutse taotlemiseks I - IV tasemel ning 8 avaldust taastaotlemiseks.

Soovitused eksamiks valmistusel on välja toodud PARE kodulehel.

Edu eksamiteks ettevalmistumisel!

Järgmine kutseeksamite sooritamise ja kutse taastaotlemise võimalus on sügisel, eksamid toimuvad 28. ja 29. novembril 2012!


Ettevõtete vabatahtlik tegevus

Vabatahtliku tegevuse maastikul on uudse nähtusena hoogu kogumas ettevõtete vabatahtlik tegevus. Mida see endast kujutab? Kas nüüd hakkavad kõik vabast tahtest ja tasuta tööl käima? Kindlasti mitte!

Tegemist on heategevusega - inimesed annetavad oma aega, energiat ja oskusi teiste aitamiseks või kogukonna ja ühiskonna heaks. Ettevõtete vabatahtlikust tegevusest saame rääkida siis, kui tööandja toetab oma töötajate vabatahtlikuna tegutsemist mõnes kogukonnaprogrammis või vabaühenduse juures. Ettevõte võib ka ise algatada heategevuslikke aktsioone ning panustada nende elluviimisse vahendeid ja töötajate aega ning oskusi. Loe edasi PareNetist.

Uuring

Kutsume teid andma tagasisidet aktuaalsetest arendusvormidest ja koostööst ülikoolide kui täiendusõppe pakkujatega täites juuresoleva küsimustiku.

Eesti avalik-õiguslike ülikoolide avatud ülikoolid viivad koostööprojekti "Kvaliteetne ja mitmekülgne täienduskoolitus ülikoolide koostöös" raames läbi küsitluse, mille eesmärk on ülevaate saamine aktuaalsetest arendusvormidest ja rahulolust ülikoolide kui täiendusõppe pakkujatega.

Küsitluse tulemused võimaldavad edukamalt planeerida ülikoolide täiendusõppe valdkonna arendustegevusi, saada ülevaade valdkondadest, kus luua uusi õppekavasid ning juurutada paindlikke ja efektiivseid arendusvorme. Teie hinnang senise arendustegevuse efektiivsusele ja ka koostöökogemusele ülikoolidega on väärtuslikuks sisendiks ülikoolide täiendusõppe kvaliteedi jätkuval tagamisel.

Küsimustiku täitmine võtab aega maksimaalselt 10 minutit ja selle tulemusi levitame ka PARE liikmeskonnas. Palume vastata hiljemalt 15. juuniks 2012.

Lisainfo: Kadri Kiigema, Avatud ülikooli juhataja, Tallinna Ülikool, +372 6 409 379

Huvitav

Idee: koristame CVdest sünniaastad

Tepp: Eesti tööjõud on liiga odav!

Uuring: EASi toetused mõjutavad enim ekspordi ning KredExi toetused kasumi kasvu

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused

Eesti kõige mainekam suurettevõte on Swedbank

Disainibuldooser aitab Eesti ettevõtetel konkurentsieelist saavutada

Mati Heidmets "Eesti ime. Sõnumeid 2011 inimarengu aruandest"