Uudised

Aprilli Kuukiri

Kuupäev: 18.04.2012

Aprill 2012

Juhatus

23.-24. märtsil kogunes uus juhatus oma esimesele kokkusaamisele. Eesmärkideks oli ühelt poolt omavahel paremini tuttavaks saada ning teiselt poolt määratleda võimalikud strateegilised suunad, millele juhatus peab vajalikuks keskenduda. Fookuste määratlemisele eelnes  "vaade väljaspoolt" - nagu Dave Ulrich meile konverentsilgi õpetas. Püüdsime kirjeldada hetke arenguid Eestis (majandus, tööjõuturg) ja  professionaalse personalijuhtimise väljakutseid selles olukorras. Joonistusid välja paar olulist teemat, mis otseselt hakkavad üha teravamalt mõjutama personalivaldkonna tegevusi: üks nendest on tööjõuturg ja teine otseselt eelmisega seotud palgaturg. Tõenäoliselt on üha keerulisem leida sobivaid inimesi  (vaatamata ligi 50000 töötule) ning surve palkadele suureneb. Selline väliskeskkonna pingestumine esitab uued väljakutsed ka personalivaldkonnale.

PARE tegevuse strateegiliste suundade  määratlemisel seadsime põhieesmärgiks nii meie valdkonna inimeste professionaalsuse tõusu kui ka meie olulisemate partnerite - juhtide - asjatundlikkuse suurendamise inimeste juhtimise  osas. Neid eesmärke saame realiseerida läbi erinevate tegevuste eelkõige PARE Akadeemia raames.

Teise olulise suunana näeme koostöö arendamist nii sisse- kui väljapoole. Sisene koostöö tähendab eelkõige PARE liikmete vajaduste sisulist analüüsi, personaalset suhtlust meie liikmetega. Väljapoole suunatud koostöö (koolitajad, konsultandid, erinevad tööandjate esindusorganisatsioonid) tähendab PARE kui organisatsiooni muutumist avatumaks: see võimaldab kaasata parimaid asjatundjaid meile olulistest valdkondadest ning  peaks suurendama ka PARE tuntust ning usaldusväärsust professionaalse partnerina.

PARE tegevtöötajaid on vaid 3 ja juhatuse liikmeid 8. Valitud suundadel saame jõudsalt edasi liikuda ainult koos teiega, nii et ootame kõigilt meie liikmetelt panustamist.

Milvi Tepp
PARE juhatuse esimees

Juhatuse esimeheks kinnitati üksmeelselt Milvi Tepp ning aseesimeheks valiti Eela Velström. Juhatuse vastutusvaldkonnad järgmiseks aastaks:

• Kommunikatsioon ja koostöö – Ülle Matt
• PARE Akadeemia – Kadi Steinberg ja Eela Velström
• Kutsestandardid  ja –eksamid – Jane Etverk
• Klubid üle Eesti – Ene Olle
• Seadusandlus – Riini Saluri
• Konverents ja seminarid– Karin Kivari

Personalijuhtimise Konverents

Täname kõiki PARE liikmeid ja teisi personalijuhtimise valdkonna professionaale, kes aitasid kaasa 20. Personalijuhtimise juubelikonverentsi "Nutikas organisatsioon" toimumisele!

Oleme väga rõõmsad selle üle, et pea 230 valdkonna asjatundjat otsustas ka sel kevadel võtta ette teekonna Tartusse selleks, et end töömõtetest hetkeks välja lülitada ning iseenda ja organisatsiooni arendamise teemadele keskenduda.

Kahe konverentsipäeva jooksul kuuldud teemad saavad osalejad veelkord koos slaididega üle vaadata SIIN.

Konverentsi fotod on üleval PARE siseveebi PareNet pildigaleriis. Mitte-liikmetel on võimalus end 30. päevaks PareNeti tutvujaks registreerida ning sel moel konverentsi fotomeenutusest osa saada.

Soovime teile kaunist kevade jätku ning kohtumiseni Personalijuhtimise Konverentsil 2013!

Parim Potentsiaal Personalijuhtimises 

 

Personalijuhtimise Konverentsi raames leidis aset ka magistritööde Parim Potentsiaal Personalijuhtimises 2011  konkursi finalistide autasustamine ning võidutöö välja kuulutamine.
Kolme finaalitöö hulgast -
Evely Gorobinski "Organisatsiooni töökeskkonna osapoolte huvide konfliktist (KHH Eesti OÜ näitel)",
Kadi Steinberg "Inimressursi juhtimise mudel dünaamiliste võimekuste arendamiseks" ning
Triin Sikkal "Talendijuhtimine avalikus teenistuses: Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvu arenguprogrammi Newton analüüs" -
osutus võidutöö vääriliseks Kadi Steinbergi magistritöö, mis on kaitstud Tallinna Tehnikaülikoolis ning valminud Milvi Tepp'i juhendamisel.

Palju-palju õnne Kadile ning teistele tublidele finalistidele!
Kõigi konkursile esitatud magistritööde kokkuvõtetega on võimalik tutvuda PARE kodulehel rubriigis Konkursid

2012.aastal kaitstud magistritöid ootame konkursile käesoleva aasta lõpus!

PARE akadeemia koolitused ja seminarid 


 
7 praktilist töövahendit parimate inimeste leidmiseks
25. mail alustab värbamise ja valiku koolituse uus grupp.

Märtsis toimunud esimese grupi osalejad hindasid kõrgelt aktiivset koolitust. Enim meeldis võimalus kõike ise läbi teha ning harjutustele järgnenud personaalne tagasiside.

Koolitusprogrammi aluseks on personalispetsialist III värbamise ja valiku spetsialiseerumise kutsestandard. Koolitus käsitleb põhjalikult nii teooriat kui praktikat nii aktiiv- kui passiivõppe vormis. Analüüsime kaasusi, viime läbi harjutusi, jagame soovitusi. Iga osaleja lahkub koolituselt igapäevaselt rakendatavate värbamise ja valiku töövahendite ja mudelitega. Koolitusele on oodatud personalispetsialistid, personalijuhid, väikeettevõtte juhid, kõik kes puutuvad igapäevaselt kokku värbamise ja valikuga ning soovivad antud valdkonnas omandada süvendatud teadmisi.
Koolitust viivad läbi Irene Metsis, Skanska EMV administratsioonijuht ja Helena Laus, Rautakirja Estonia personalijuht.

 
Interaktiivne TLS seminar - praktiliste juhtumite lahendamine vandeadvokaat Triinu Hiobiga!

PARE on taas korraldamas interaktiivset TLS seminari, kus seminari sisu loovad osalejad ise. Seminar koosneb vastustest osalejate poolt ette saadetud küsimustele ning probleemipüstitustele. Küsimusi on võimalik küsida ka kohapeal, kuid kuna keerukamad juhtumid vajavad pikemat analüüsi, siis palume need ette saata. Küsimustele vastab ning TLS seminari viib läbi LAWIN vandeadvokaat Triinu Hiob. Advokaadibüroo LAWIN vandeadvokaat Triinu Hiob on spetsialiseerunud tööõigusele ja kohtuvaidlustele. Tal on pea kümneaastane kogemus nii Eesti kui välismaiste klientide nõustamisel töösuhete valdkonnas ning oluliseks osaks tema igapäevatööst on klientide esindamine töövaidluste lahendamisel kohtus ja töövaidluskomisjonis. Triinu Hiob on Äripäeva „Töösuhete käsiraamatu" kaasautor ja peatoimetaja ning paljude tööõigusalaste artiklite autor. Lisainfo ja registreerumine SIIN.

Personalitöö baaskoolitus ja Personalijuhtimise arenguprogramm

Sügisel alustavad taas uute gruppidega PARE hinnatud koolitusprogrammid Personalitöö baaskoolitus ja Personalijuhtimise arenguprogramm.

Personalitöö baaskoolitus on mõeldud alustavale või väiksema kogemusega personalitöötajale ja -spetsialistile.

Valdkonna parimate praktikute eestvedamisel käsitletakse kõiki olulisi personalitöö teemasid, lahendatakse praktilisi kaasusi ning lektorid jagavad väärtuslikke kogemusi oma tööst. Koolitusprogramm on vastavuses personalitöötaja I ja II kutsestandardi taseme nõuetega.

Personalijuhtimise arenguprogramm on mõeldud personali- ning tegevjuhile ja kogenud spetsialistile.

Koolitus annab teadmise, kuidas personalijuhtimine ja ärijuhtimine on omavahel seotud ning oskuse olla juhile heaks partneriks organisatsiooni juhtimisel ja arendamisel. Programmi läbinu omab ülevaadet strateegilise juhtimise suundandest ning organisatsiooni väärtuse tõstmise võimalustest.
Arenguprogramm on vastavuses personalijuht IV ja V kutsestandardi taseme nõuetega ning toimub koostöös EBS Juhtimiskoolituse Keskusega.

Koolitustele on registreerumine avatud! Lisainfot koolitusprogrammide ja toimumisaegade kohta leiad PARE akadeemia kodulehelt siit.

Kutseeksamid

 

Kutseeksamid Eesti Postis

6. märtsil käis PARE Eesti Postis vastu võtmas personalitöö valdkonna kutseeksameid. Kutset taotles kokku viis tublit Eesti Posti personalitöötajat ning kõik sooritasid eksami positiivsele tulemusele. Palju õnne!

Eesti Posti personalijuht Merike Jaamul kommenteeris PARE kutsumist organisatsiooni sisse kutseeksameid vastu võtma järgmiselt: "Kutsetunnistuse idee käisin personalispetsialistidele välja pärast seda, kui olin ise kutsetunnistust taotlemas käinud. Enamus meie personalispetsialistidest on saanud oma teadmised personalitööst praktiliste kogemuste kaudu, seega on kutsetunnistuse saamine hea võimalus, oma kompetentsust hinnata ja saada tunnustust. Seda enam, et kutsetunnistus kehtib ka teistest EU riikides. Samas saab vastavat ülikooli haridust omandamata olla kindel, et sinu teadmised vastavad erialal ja tööturul nõutavale tasemele - on ju kutseeksamid koostatud kehtivale haridussüsteemile ja tööturu ootustele vastavalt.  Töötajale lisab kutsetunnistuse saamine kindlasti enesekindlust ja annab tunnistust selles osas, et praktika käigus omandatu vastab kutsekvalifikatsiooni nõuetele. Veelgi enam lisab see motivatsiooni enda arendamiseks (nt liikumiseks järgmistele tasemetele)." Kui ka Sina soovid kutsuda PAREt oma organisatsiooni personalitöö valdkonna kutseeksameid läbi viima, siis kirjuta ave@pare.ee.

Kevadine kutseeksamite taotlusvoor

Kutsume kõiki valdkonna professionaale 13. ja 14. juunil taotlema või taastaotlema personalitöötaja, personalispetsialisti või personalijuhi kvalifikatsiooni tõendavat kutsetunnistust. Eksamile registreerumise ning taastaotlemise dokumente võtame vastu kuni 13. maini.
Lisainfot eksamitele
registreerumise ning kutsetunnistuse taotlemiseks vajalike eelduste, eksami sisu  ja vormi  kohta saad Ave Algpeusilt aadressil ave@pare.ee või PARE kodulehel.

Tulevad üritused


Klubid Tallinnas

Terviseedendus teenindusettevõttes


15.-22. aprilli aset leidev südamenädal on pühendatud liikumisele. 6.mai on aga ülemaailmne tervisliku toitumise päev. Oma seekordse teenindussektori klubi pühendame just tervise teemadele. Meil on võimalus kohtuda mitme huvitava inimesega, kes peavad tähtsaks tervise hoidmist ja jagavad meiega teadmisi, kuidas saaksime nii enda kui ka oma töötajate tervist hoida. Klubis keskendume eeskätt teenindussektori töötajate terviseedendusele. Klubi toimub 25. aprillil kell 15.00 LHV peamajas. Hetkel vabu kohti ei ole, kuid on võimalik registreeruda ootenimekirja ave@pare.ee.

Personalijuhtimise erisused avalikus teenistuses ja erasektoris – müüt või tegelikkus?

Aeg- ajalt on personalijuhtide koridorides kuulda olnud viiteid nagu oleks personalijuhtimine avalikus teenistuses ja erasektoris täiesti erinevad. Kuidas siis tegelikult on? Kui nii, siis milles need erisused seisnevad? Kas erisused esinevad sh personalijuhtide teadmistes, kogemustes ja oskustes? Või on kõik üks suur müüt, mis vajab ümberlükkamist?

Koostöös PARE liikmete ja avaliku teenistuse personalijuhtidega olemegi otsimas nendele küsimustele vastuseid. Info kulub kindlasti ära ka neile personalitöötajatele, kes mõtlevad oma kogemusi erinevates sektorites töötamisega rikastada. Tule Sinagi jagama oma kogemusi ja tähelepanekuid! Klubi toimub 3. mail 15.00-18.00 Riigi Kinnisvara seminariruumis. Lisainfo ja registreerumine SIIN.

Klubi Tartus

Töötervishoiuergonoomika arendamine Eesti Maaülikoolis
Ergonoomika on kiiresti arenev teadus, mis on enam kui 50 aasta vältel leidnud väljundi ka erialases spetsialiseerumises. Ergonoomika eesmärk on uurida ja luua ergonoomilis-majanduslikku tootmis- ja töötehnoloogiat. Ergonoomika uurimisobjektideks on eelkõige inimene füüsilises ja psüühilises töötegevuses, töövahendid, tööprotsess ja töökeskkond. Seekordse klubi raames külastame Eesti Maaülikooli Tehnikainstituuti ning keskendume töötervishoiuergonoomikale. Praktilisemat vaadet lisab Tööinspektsiooni tööohutuse peaspetsialist, kes räägib peamistest puudustest töötervishoiuergonoomika vallas. Klubi toimub 26. aprillil kell 14.00-17.00. Lisainfo ja registreerumine siin!

Klubi Pärnus

Stram OÜ külastus ja sisekoolitused
Stram OÜ tegevusalaks on metallmööbli tootmine ning peamisteks tooteartikliteks metallist külalisvoodid koos madratsiga. Stram OÜ-d tutvustab meile ettevõtte juht Marko Kokla. Ekskursiooni käigus saame aimu, millega täpsemalt tegeletakse. Lisaks ettevõtte tutvustusele kuuleme ka Marko Kokla doktoritööst tootmissüsteemide juhtimise teemal.Seejärel keskendume sisekoolitustele. Lisaks Strami juhile, jagab antud vallas oma kogemusi ka Eesti Töötukassa üldosakonna juhataja Karin Kivari.Klubi toimub 2. mail kell 14.00-17.00. Lisainfo ja registreerumine siin

Personalijuhtimise Käsiraamat

 

Möödunud nädalal saabusid PARE kontorisse uued Personalijuhtimise käsiraamatud. Tänaseks on juba 374 neist leidnud endale uue omaniku.  Kui ka Sina soovid saada uuendatud käsiraamatu omanikuks, siis tellimuse saad edastada siin. Antud raamat on müügil ainult PARE kontoris, raamatupoodidest seda ei leia.

Tartu Ülikooli kantsler, Andres Liinat, on öelnud järgmist: "Käesolev käsiraamat pakub hulgaliselt „tööriistu” ja -võtteid, kuidas ettevõtte kõige väärtuslikumat vara arukamalt juhtida. Selles raamatus on ilmselt rohkem viise ja meetodeid, kui üks (personali)juht oma igapäevases arsenalis kasutab. Leidke siit oma stiilile ja tüübile sobivaim – säilitage nii enda kui ka organisatsiooni loomulikkus ja isikupära.".

Directori peatoimetaja, Taivo Paju, on kommenteerinud: "Personalijuhist, kes selle raamatu sisu une pealt ei tea, tuleb heaga eemale hoida. Ja kui seda raamatut loeksid ka juhid, siis ettevõtete kasumile mõjuks see ainult positiivselt.".

Uued liikmed


PARE tervitab oma ridades uusi eraisikutest liikmeid: Jelena Laudver ja Riina Varts ning organisatsioonidest liikmeid: ERGO Kindlustuse AS, Recruitment Estonia OÜ ja Eesti Ajalehed AS.

Tere tulemast!

Huvitav


Karjääriteenuste süsteemi uuring, vajalik PareNetti sisselogimine

Vanemaealised Eesti tööturul, uuring-vajalik PareNetti sisselogimine

Work Audit: Age, gender and the jobs recession

Pakkumuskutse kakskeelse karjääriinfo materjali koostaja ja kirjastaja leidmiseks

Kutseharidusuuringute teabepäev

Ideid suvepäevadeks