Uudised

Esita kandidaat või kandideeri PARE juhatusse. Tähtaeg 1. veebruar!

Kuupäev: 25.01.2012

Ootame koostööle ja arengule orienteeritud personalitöö valdkonna ettevõtlikke professionaale

PARE 8-LIIKMELISSE JUHATUSSE

perioodiks veebruar 2012 - veebruar 2014

Kandidaadi esitamine ja kandideerimine:

  • Igal ühingu liikmel on õigus seada ennast juhatuse kandidaadiks või võtta ühendust sobiva kandidaadiga (PARE juriidilisest või füüsilisest isikust liige) ning küsida tema nõusolekut juhatusse kandideerimise osas
  • Kandidaatidel palume tutvuda PARE juhatuse töö põhimõtetega (Lisa 2. Juhatuse kodukord) ja üldkogul toimuva juhatuse valimise korraga (Lisa 1. Juhatuse valimise kord)
  • Edastage kandidaadi esitamise vorm (lisatud teatele) koos omapoolse soovituse ja CV-ga PAREsse 1. veebruariks faxi teel numbrile 611 6410 või e-posti aadressile piret@pare.ee 
  • Üles seatud kandidaadid ja nende CV-d edastame tutvumiseks PareNeti vahendusel kõigile liikmetele.

Üldkogul osalemine ja hääletamine:

  • Üldkogule registreerumine toimub kuni 13. veebruarini PARE kodulehe Kalendris. Vajalik eelregistreerumine!
  • Kui Sa üldkogul osaleda ei saa volita enda eest hääletama teine PARE liige, tegevtöötaja või Sinu poolt valitud isik. Edasta allkirjastatud volikiri (lisatud teatele) aadressile ave@pare.ee või faksile 611 6410 hiljemalt 13. veebruariks.
  • Tutvu eelnevalt PareNeti vahendusel esitatud juhatuse kandidaatidega, 2011. aasta majandusaasta aruande, tegevusaruandega valdkondade lõikes ning tegevussuundadega järgmiseks perioodiks ning põhikirja muudatusettepanekuga
  • Tule üldkogule ja anna oma hääl Sinu meelest parimatele kandidaatidele!

PARE ÜLDKOGU

TOIMUMISAEG: 16. veebruar 2012 kell 15.00 - 18.00
TOIMUMISKOHT: TTÜ Tudengimaja, Ehitajate tee 5, Tallinn
REGISTREERUMINE: PARE kodulehe Kalendris, tähtaeg 13. veebruar 2012
LISAINFO:
Piret Puss, piret@pare.ee, 611 6410

Talviste tervitustega PARE kontorist,

Piret Puss
PARE tegevjuht