Uudised

AKI teavitab: Töösuhete ja andmekaitse valdkonna olulisemad teemad said koondatud lühijuhisesse

Kuupäev: 08.06.2011
Andmekaitse Inspektsioon sai valmis kokkuvõtva juhise, millesse koondati kõige olulisemad töösuhete ja isikuandmete kaitse puutepunktid.

Aasta algul valminud pea kõiki tööõiguse ja andmekaitse puutepunkte hõlmav juhis sobis oma loomult ja põhjalikkuse astmelt eelkõige juristile.
Nüüdsesse lihtsasti loetavasse juhisesse on koondatud soovitused kõige tihemini esinevateks olukordadeks. Vastvalminud juhis on mõeldud eeskätt ettevõtte personalitöötajale, kuid sobib lugemiseks igale inimesele.

Nii pikk kui lühike versioon kohaldub töölepingul põhinevatele töösuhetele.
Lühidalt antakse suuniseid selleks, kuidas toimida tööle kandideerija andmetega, e-kirjadega, terviseandmetega ning jälgimisseadmetega.

Juhis personalitöötajale: Isikuandmed töösuhetes