Uudised

Isikuandmete töötlemise seminarid Tartus, Jõhvis, Tallinnas ja Pärnus - saada oma küsimus 1.aprilliks!

Kuupäev: 28.03.2011
Tere!

Andmekaitse Inspektsioon on andnud välja abistava juhendmaterjali „Isikuandmete töötlemine töösuhetes". Koostöös AKI-ga toome PARE liikmeteni seminaride sarja üle Eesti: 19. aprillil Tartus, 26. aprillil Jõhvis, 28. aprillil Tallinnas, 10. mail Pärnus. Üritused on PARE liikmetele tasuta! Registreerumine avatud PARE Kalendris!

Seminaride sarja „Isikuandmete töötlemine töösuhetes" käsitletakse isikuandmete kaitse seaduse ja tööseadusandluse koosmõju lähtudes Andmekaitse Inspektsioonis väljatöötatud juhisest. Põhjalikumalt tuleb juttu andmekaitse põhimõtete rakendamisest:

  • värbamisprotsessis (taustauuringud, tööandja õigustatud huvi, värbamisprotsessis kogutud andmete säilitamine jne);
  • töölepingu kehtivuse ajal (delikaatsete andmete töötlemine, e-posti, internetikasutuse, sidevahendite kasutamise kontrollimine, jälgimisseadmete kasutamine jne);
  • pärast töölepingu lõppemist (andmete säilitamine, töötaja kohta käivate andmete avaldamine jne).

Seminaridel teeb ettekande Andmekaitse Inspektsioonist Merit Valgjärv. Merit on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi õigusteaduse ning on tegev isikuandmete kaitse ja avaliku teabe valdkonna lektori ja koolitajana.

Seminarile eelneval perioodil palume töötada iseseisvalt läbi mahukas juhendmaterjal „Isikuandmete töötlemine töösuhetes" ning edastada oma küsimused 1. aprilliks e-mailile piret@pare.ee!  

Tuletan meelde, et PARE liikmetel on võimalik esitada jooksvalt päevakorral olevaid küsimusi PareNeti Foorumi kaudu, kus neile vastab eksperdina Merit Valgjärv.

Parimate soovidega,

Piret Puss
PARE tegevjuht