Uudised

Meeldetuletus! Isikuandmete töötlemise teemalise uuringu tähtaeg homme, 18. juuni

Kuupäev: 09.06.2010

Tere hea PARE liige!

Oleme alustanud sisulist arutelu ja loonud koostöösuhted Andmekaitse Inspektsiooniga. Koostöö raames jagame infot isikuandmete kasutamisest, vahendame praktikas tekkivaid kitsaskohti ja ettepanekuid nende lahendamiseks.

Räägime kaasa praktilise andmete kasutamise juhendmaterjali „Isikuandmete töötlemine töösuhetes" koostamisel. Juhisega selgitatakse, millised on töösuhte osapoolte õigused ja kohustused isikuandmete kasutamisel. Juhendi ettevalmistavas etapis soovib Andmekaitse Inspektsioon koondada infot erinevate praktikate kohta ning kaardistada tüüpprobleeme, mis võivad esile kerkida, et pakkuda juhendis võimalikult häid lahendusi ja juhiseid.

Palume teil jagada meiega oma kogemust, kuidas olete käsitlenud töötajate isikuandmeid personalitöös. Küsitluse läbiviimise eesmärgiks on saada tagasisidet tööandjate käitumispraktikast isikuandmete käsitlemisel. Küsitluse täitmisega saate kaasa aidata isikuandmete töötlemise juhendmaterjali koostamisele.

Teatele on lisatud Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud küsimustik, kus uuritakse täpsemalt andmete kogumist töösuhte eel, töösuhtes ja töösuhte lõppemisel. Valige valikvastuste hulgast kõige sobivam variant ning edastage täidetud küsimustik PAREsse e-mailil pare@pare.ee 18. juuniks! Edastame uuringu tulemused anonüümselt inspektsioonile.

Teretulnud on ka vabas vormis kommentaarid, mis on seotud kõige enam küsimusi tekitavate teemade ning kitsaskohadega isikuandmete töötlemisel või mõne tüüpjuhtumiga. Saame tagasisidest lähtuvalt planeerida edasist kommunikatsiooni ning PARE üritusi.

Tagasiside eest ette tänades,

Riini Saluri
PARE juhatuse liige, seadusandlus ja koostöö
Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

Piret Puss
PARE tegevjuht