Uudised

Kutse PARE üldkogule!

Kuupäev: 15.01.2010
Hea PARE liige!

Ootame Sind 18. veebruaril kell 15.00 - 17.00 PARE üldkogu koosolekule!

Üldkogul teeme tavapäraselt kokkuvõtte 2009. aasta tegevustest ning tutvustame tulevikuplaane. Seekordsel koosolekul toimub ka uue juhatuse valimine perioodiks 2010 - 2012! Palume Sul mõelda sobivale kandidaadile, keda sooviksid uues juhatuses näha. Kui kandidaat olemas, küsi tema nõusolekut ja esita kirjaga kaasapandud vormil info /Kandidaadi esitamise vorm/ PAREsse 29. jaanuariks. Kirjale on lisatud tutvumiseks ka Juhatuse kodukord ning Juhatuse valimise kord.

ÜLDKOGU PÄEVAKAVA
PARE 2009. aasta kokkuvõte ja tegevussuunad aastaks 2010
Finantstulemused 2009, eelarve 2010
Liikmetasude süsteemi kaasajastamine
Juhatuse valimine

MATERJALID TUTVUMISEKS
Enne üldkogu edastame PareNeti vahendusel tutvumiseks esitatud juhatuse kandidaadid, 2009. aasta majandusaasta aruande, tegevusaruande valdkondade lõikes ning tegevussuunad järgmiseks perioodiks. Esitleme põhjalikumalt ka liikmetasude muudatusettepanekut.

OSALEMINE
Üldkogu koosolekule ootame kõiki PARE liikmesorganisatsioone ning eraisikust liikmeid. Igal liikmesorganisatsioonil ja eraisikul on üks hääl.
Kui Sul ei ole võimalik osaleda, siis palun nimeta isik, keda volitad enda eest hääletama. Sinu eest hääletamise õigus on kõigil PARE liikmetel, tegevtöötajatel või Sinu poolt valitud isikutel. Palun edasta allkirjastatud volikiri aadressile katrina@pare.ee või faksile 611 6410 hiljemalt 15. veebruariks. Volikirja leiad teatele lisatud failist.

TOIMUMISAEG: 18. veebruar 2010 kell 15.00 - 17.00

TOIMUMISKOHT: Nordea Maja, IV korrus, Liivalaia 45/47


REGISTREERUMINE:
PARE kodulehe Kalendris, vajalik eelregistreerumine, tähtaeg 15. veebruar 2010

PARKIMINE:
Stockmanni kaubamaja parkla, EuroParklad asuvad Reval Hotel Olümpia vastas ja Maakri tänaval

LISAINFO:
Piret Puss, piret@pare.ee, 611 6410


Kohtumiseni PARE üldkogul!

Riina Varts
PARE juhatuse esimees

Piret Puss
PARE tegevjuht