Uudised

TNS Emori tööandjate maine uuring: Infrastruktuuri-, turismi- ja finantssektori ettevõtted on tööandjana kõige eelistatumad

Kuupäev: 11.06.2009
TNS Emori tööandjate maine uuring näitab, et palgatöötajatena leiba teenivatest inimestest eelistab iga kümnes töötada infrastruktuuri-, turismi- või finantssektori ettevõttes. Võrreldes 2008. aastaga on finantssektori eelistajaid oluliselt vähem.

Kõige mainekamad tööandjad, kuhu kõige suurem hulk inimesi oleks valmis kandideerima, on Eesti Energia, EMT ja Elion Ettevõtted. Võrreldes eelmise aastaga on mitmete ettevõtete positsioonid selles loetelus oluliselt muutunud.

Kui aasta tagasi soovis 15-34aastastest noortest iga kolmas töötada erasektoris, siis sel aastal on neist peaaegu iga teine valmis töötama mistahes sektoris, peaasi, et tööd oleks. Keskealistest ja vanematest inimestest eelistab 40% töökohana avalikku sektorit. Võrreldes eelmise aastaga on nende eelistus veelgi enam selle sektori kasuks nihkunud.

Avaliku sektori eelisteks peetakse mitmekülgsemaid koolitusvõimalusi ja rasketel aegadel töötajatega arvestamist. Erasektori eelisena nähakse mõnevõrra kõrgemat palgataset.

Uuringu projektijuhi Ülle Pärnoja sõnul mõjutab majanduslangus ja kasvav tööpuudus palgatöötajate ootusi ja suhtumist tööandjatesse ja töösse oluliselt. Seda on näha nii eelistatavate ettevõtete nimistus - töökohana eelistatakse suuri ja stabiilseid ettevõtteid - kui ka muutunud ootustes töökohale. Täna ei unistata lisasoodustustest, olulisem on, et juhtkond teeks sisuliselt pädevaid otsuseid, mis tagaksid ettevõtte püsimise ja säästaks töötajaid. Ka personaliuuringud erinevates organisatsioonides näitavad, et töötajate suhtumine ja ootused on teised kui aasta tagasi.
Tööandjate maine uuringu raames ja otsustajate ehk ettevõtete tippjuhtide seas kaardistatud personalikulude temaatika näitab, et majanduslanguse tingimustes on personalikulude kärpimiseni jõudnud 35% Eesti ettevõtetest. Umbes sama paljud peavad mõne meetme rakendamist tõenäoliseks tulevikus. Et oma praegust töökohta hoida, on iga teine palgatöötaja valmis aktsepteerima osalise tööaja rakendamist ja/või tähtajalist palga langetamist. Muude meetmete poolehoidjaid on palgatöötajate seas vähem.

TNS Emor korraldas samalaadse uuringu tööturule sisenevate spetsialistide seas, s.o reaal- ja tehnilisi aineid õppivate üliõpilaste seas. Võrreldes juba töötavate inimestega eelistab neist mõnevõrra suurem hulk töötada erasektoris. Nad omistavad sellele sektorile positiivsemaid omadusi: seal olevat töö huvitavam, tööõhkkond avatum ja palgad konkurentsivõimelisemad. Kõige suurem hulk üliõpilasi on valmis töötama telekommunikatsiooniettevõtetes - EMT, Elion Ettevõtted ja Skype on kõige populaarsemad valikud. Personalikulude kärbete osas on töötavatest tudengitest kõige suurem hulk kogenud osalise tööaja rakendamist.

Tööandjate maine uuringu korraldas TNS Emor aprillis-mais 2009. Selle käigus kaardistati üle-eestilise esindusliku uuringu raames 400 palgatöötajana töötava eestimaalase ootused ning eelistused.

Üliõpilaste uuringus osales 625 kõrgharidust omandavat majanduse, reaalainete ja tehnikaerialade tudengit üheksast suuremast kõrgkoolist. Otsustajate Omnibussi raames vastas uuringule 451 Eesti ettevõtte tippjuhti. Uuring toimus märtsis 2009.
 

Lisainfo:

Ülle Pärnoja
TNS Emori personaliuuringute juht
tel: 626 8582
e-post: ylle.parnoja@emor.ee
 


Lisainfo TNS Emori tööandjate maine uuringu kohta