Töövõimereform

Tööandjale võib jääda sõna „töövõimereform“ kaugeks. Talle võib tunduda, et see ei puuduta teda, sest see on riigi asi. Tegelikult on töövõimereform just tööandja asi ja ennekõike teda abistav reform. Kuidas nii? Kuidas muutunud olukorras toime tulla, reformi mõista ja kasumlikult rakendada?

Eestis on 1,3 miljonit elanikku, kellest rohkem kui 100 000 on vähenenud töövõimega.

Umbes 50 000 Eesti elanikku ei tööta, kuid neist omakorda pooled tahaksid seda teha.

Nii töö soovijad kui ka tööandjad saavad töövõimereformi rakendumise tulemusena kasu, sest:
- vähenenud töövõimega inimese väärtus ühiskonnas suureneb – ta saab olla organisatsioonile ja ühiskonnale kasulik ning teenida tulu;
- tööandja saab vajaliku töötaja, tehtud töö, sotsiaalse tunnustuse, brändi väärtuse kasvu jne.

See koduleht on mõeldud ennekõike tööandjatele mõtteaineks ja julgustuseks selle kohta,

  • millest alustada ning

  • kuidas olla töövõtjatele toeks küsimuste ja/või probleemide korral.

Oleme siia koondanud internetis leiduva teemakohase teabe, näiteks kogemus- ja arvamuslugusid, nõuandeid ja soovitusi. Siin saad jagada ka oma kogemusi.

See on koht, kus küsida nõu ja tuge, samuti kaasamõtlemist kolleegilt, kes on vähenenud töövõimega inimestega juba koos töötanud. Pakume ka vastuseid küsimustele, mis võivad olla seotud väga üksikasjalike probleemidega. Selles aitavad meid meie partnerid Eesti Töötukassa, Eesti Puuetega Inimeste Koda ja teised organisatsioonid, kelle poole saab pöörduda.

„Igal inimesel, kes suudab ja tahab töötada, peab see võimalus Eestis olemas olema, kas või väikese koormusega,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar 23. novembril 2016 Eesti Töötukassa seminaril „Erivajadusega inimene — tööandja võimalus“. Oma ettekandes „Olukorrast tööjõuturul: kas vähenenud töövõimega inimesed on lahendus töökäte puuduse probleemile?“ selgitas ta: „Eesti probleem on see, et meil ei ole piisavalt inimesi. Töövõimereform seda probleemi üksi ei lahenda, see on reaalsus. Kuid see ei tähenda, et vähenenud töövõimega inimeste tööturule kutsumine oleks vale või mõttetu. Vastupidi, iga inimene on oluline“.