Tegevusvaldkonnad

PARE on oma liikmetele partneriks, vahendades nii aktuaalseid kui ka kustumatuid teemasid personalivaldkonnas, ning seda läbi erinevate tegevuste:
  • inimeste juhtimise valdkonna arendamine
  • valdkonna seadusloome väljatöötamises osalemine
  • koostöö personalitööd- ja juhtimist õpetavate kõrgkoolidega õppekavade arendamisel
  • koostöö kohalike ja rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega
  • informatsiooni vahendamine valdkonnaga seotud uudiste, parimate praktikate ja ürituste kohta PareNeti, PARE kuukirja ja Facebooki kaudu
  • valdkonna uuringute ja trendide vahendamine liikmetele

PARE tegevuste elluviimisel on oluline roll PARE juhatuse ja tegevtöötajate kõrval vabatahtlikel, kes on koondunud erinevatesse töörühmadesse.