konkurss 2018

Konkursi eesmärk on tõsta personalitöö väärtust, tuua esile efektiivse personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua võimalused parima kogemuse vahetamiseks inimressursi valdkonnas ning tunnustada valdkonna professionaalide tööd.

PARIM PERSONALIPROJEKT 2018
on Swedbank AS projekt "Seeniorkogemusega digipraktikandid".

Projekti eesmärk oli tõsta vanuselist mitmekesisust Swedbank’i nn eesliinis ehk pangakontoris kliendiga kontaktis olevate töötajate seas. Sihtisime vanusegruppi 45+.  

Projekti eestvedaja Andra Rinderberg (fotol): "Projekt mõjutas otseselt ja kaudselt kümneid tuhandeid kliente. Kuna tõstsime klientide digiteadlikkust ja nad mõistsid, kui lihtne on meie netipanka ja mobiiliäppi kasutada, siis nüüdsest julgevad ka eakamad kliendid meie digikanaleid kasutada ja oma tuttavatele soovitada ning teadlikkuse tõstmine kandub neilt veelgi edasi. Lisaks mõjutas projekt otseselt või kaudselt pea kõiki meie panga töötajaid, kuna töökoormus vähenes (kõige tuntavamalt kliendinõustajatel). Ka värbamistegevuses ja –kampaaniates kasutame digipraktikante, julgustamaks meile kandideerima rohkem küpsemas eas inimesi, et seeläbi ka tulevikus töötajaskonda mitmekesistada."

Teised finalistid olid Omniva projetiga "Uute töökohtade loomine – Omniva kõnekeskus Jõgevale" ja Riigikantselei projektiga "Eesti avaliku teenistuse ettevalmistus EL Nõukogu eesistumiseks"

Võitjad kuulutati välja PARE XXVI Personalijuhtimise Aastakonverentsil VAATE NURK 13. aprillil 2018 Tallinnas.

Auhinnaks oli PARE poolt võitjale 2019 aasta PARE Personalijuhtimise Aastakonverentsi tasuta osaluspakett ning kõik finalistid said ICF Eestilt kolm tundi kootsingut.

Kõik projektid on tutvusmiseks kätte saadavad PareNeti teaberegistris.

Fotol: Riini Saluri Omnivast, Andra Rinderberg Swedbankast, Kadri-Liis Luks ja Maris Vaino Riigikantseleist.