Kutse andmine

 

 

Kutse andmine toimub vastavalt Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu poolt kinnitatud kutse andmise korraleKutseseadusele ja hindamisjuhenditele. 

Vaata täpsemalt personalispetsialist, tase 5,personalijuht, tase 6 ja personalijuht, tase 7 hindamisjuhendeid ning
eksamile registreerumiseks valike dokumentide loetelu leiad iga taseme osas klikates vastavale tasemele: tase 5tase 6tase 7 ja tase 8.


Järgmised personalitöö valdkonna kutseeksamid toimuvad tasemetele personalispetsialist, tase 5personalijuht, tase 6, tase 7 ja tase 8:

 

 TASE  Toimumisaeg.........  Toimumiskoht  Dokumentide esitamise   tähtaeg
 Personalispetsialist,   tase 5

30.05.2019

21.11-22.11.2019

 Tallinna Majanduskool (Tammsaare tee 147,  Tallinn)

* Koolilõpetajad kell 09.00-11.30

* Töömaailma taotlejad kell 12.00-14.30

13. mai 2019

05. november 2019

 Personalijuht, tase 6

31.05.2019

22.11.2019

 PARE (Paldiski mnt 29, Tallinn)

13. mai 2019

05. november 2019

 Personalijuht, tase 7

31.05.2019

22.11.2019

 PARE (Paldiski mnt 29, Tallinn)

13. mai 2019

05. november 2019

 Personalijuht, tase 8

31.05.2019

22.11.2019

 PARE (Paldiski mnt 29, Tallinn)

13. mai 2019

05. november 2019

 


Kutseeksami sisu

Kutseeksamil kontrollitakse eelkõige kutsestandardis toodud põhioskusi ja -teadmisi. Kutsestandardis toodud üldoskusi ja -teadmisi kontrollitakse integreeritult põhioskuste- ja teadmistega.

Põhioskuste ja -teadmiste osas on loetletud nõutavad teadmised (mõisted, põhimõtted) ning praktilised oskused teemade lõikes. Teadmiste osas on nõutav suutlikkus selgitada mõistete ja põhimõtete sisu, tuues vajadusel asjakohaseid näiteid (algtase); oskus tõlgendada, võrrelda ning seostada mõisteid ja põhimõtteid (kesktase), suutlikkus materjali analüüsida, teha selle alusel prognoose, järeldusi ja üldistusi (kõrgtase).

Oskuste osas on toodud erineva keerukusastmega töövõtete (sõltuvalt tasemest) ja praktiliste oskuste-kogemuste loetelu. Eksamil osalejalt eeldatakse nimetatud töövõtete valdamist, oskusi (demonstreeritakse näiteks ülesandeid lahendades) ja praktilisi kogemusi loetletud toimingute osas (kirjeldatakse näieks töömapis).


Kutseeksamile registreerumine

Dokumentide esitamiseks on kaks võimalust:

 • saadate need PARE e-posti aadressile: kadri@pare.ee
 • või tavapostiga aadressile: PARE, Woldemar Mayeri ärimaja, Paldiski mnt 29, 10612 Tallinn

Kahe nädala jooksul pärast väljakuulutatud registreerimise tähtaega vaatab teie esitatud dokumendid läbi PARE kontori töötaja, kes hindab nende vormilist vastavust. Sisulise hinnangu annab PARE kutsekomisjon pärast eksamitööga tutvumist.

Palume eksamile tulles võtta kaasa kehtiv isikuttõendav dokument (pass, ID kaart või juhiluba).


Kutsekomisjoni liikmed seisuga 29.11.2017 on:

 1. Anneli Entson, Eesti Tööandjate Keskliit
 2. Anu Peljo, Haridus- ja Teadusministeerium
 3. Ene Olle
 4. Helen Raid, Tallinna Majanduskool
 5. Kadi Tamkõrv, Nortal

Hindamiskomisjoni liikmed seisuga 29.11.2017 on:

 1. Annika Alt, Eesti Teed AS (Personalijuht, tase 7)
 2. Aljona Mändlo, FIFAA
 3. Egle Saska, Tallinna Sadam AS (Personalijuht, tase 7)
 4. Hannamay Lagemaa, Maksu- ja Tolliamet
 5. Heili Susi, Riigi Tugiteenuste Keskus (Personalijuht, tase 6)
 6. Helo Tamme, PARE, ISS Eesti AS (Personalijuht, tase 7)
 7. Indrek Sarjas, G4S Eesti AS (Värbamisjuht, tase 6)
 8. Karin Kuimet, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (Personalijuht, tase 7)
 9. Kati Teelahk, Enefit Solutions AS (Personalispetsialist, tase 5)
 10. Kerstin Jaani, Keskkonnaministeerium (Personalijuht, tase 7)
 11. Krista Vihul, Lindström OÜ (Personalijuht, tase 6)
 12. Kristel Filippov, Politsei- ja Piirivalveamet (Personaliarvestusspetsialist, tase 5)
 13. Maria Kütt, PARE, Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Personalijuht, tase 8)
 14. Mariliis Aigro, PARE (Koolitusjuht, tase 6)
 15. Maris Niine, Jalax AS (Personalispetsialist, tase 5)
 16. Palmi Lindjärv, Unifed OÜ (Personalijuht, tase 7)
 17. Terje Tiiman, Omniva (Personalijuht, tase 7)

Kutse taotlemise protsessi või kutsekomisjoni otsuse vaidlustamine

Kui kutset taodelnud isik ei nõustu kutsekomisjoni otsusega või tuvastas rikkumisi kutse taotlemise protsessis on tal õigus esitada sellekohane vaie.
Vaide esitamise korraga saab tutvuda SIIN.