konkurss 2004

Konkursi PARIM PERSONALIPROJEKT 2004 tulemused

Iga aasta on konkursi ajaloos olnud omanäoline, projektide teemad kajastavad hetke personalijuhtimise trende ja suundumusi laiemalt.

Käesoleval aastal konkursile laekunud projektidele tuginedes võib öelda järgmist: 

- Keskseks teemaks mitmete organisatsioonide jaoks on saanud tulemuslikkuse mõõtmine ja töötajate hindamine
- Võrreldes varasemate aastatega on enam tähelepanu pööratud süsteemsele ja personalitöö erinevaid valdkondi integreerivale tegutsemisele. Näiteks on väljatöötatud hindamis- või karjäärisüsteem seotud koolitus-, motivatsiooni- ja tasustamissüsteemiga. Uute projektide käivitumisel vaadatakse üle ja parendatakse ka muid toimivaid süsteeme ja tegevusi.
- Üha rohkem saab personaliprojektide puhul keskseks lähtumine organisatsiooni strateegiast ja väliskeskkonnast tulenevatest kiiretest muutustest.
- Suur oli teenindajatele ja teenindustaseme tõstmisele suunatud projektide osakaal

Konkursile Parim Personaliprojekt 2004 laekunud projekte hindas seitsmeliikmeline žürii, mis koosnes PARE, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, EBS Juhtimiskoolituse Keskuse ja CVO Groupi esindajatest.

PARIM PERSONALIPROJEKT 2004:

Rõõmsameelsem ja proaktiivsem teenindamine Kaubamajas
Tallinna Kaubamaja AS

Võiduprojekti iseloomustab 

- Lähtumine ettevõtte pikaajalistest eesmärkidest ja äristrateegiast
- Läbimõeldud ja süsteemne teostus
- Laiaulatuslik mõju
- Väärtus erinevatele sihtgruppidele
- Konkreetsed eesmärgid ja tulemused
- Ühtlustatus ja integreeritus erinevate personalijuhtimise valdkondadega

EBS Juhtimiskoolituse Keskus andis võitjale auhinnaks võimaluse osaleda kuni 30 000 krooni ulatuses EBS JKK avalikul täiendkoolitusel.

Lisaks anti võitjale üle klaasikunstnik Viivi Ann Keerdo poolt loodud Parim Personaliprojekt rändauhind.

AUHINNATUD PROJEKTID

Reisikonsultandi ametikoha karjääri tee määratlemine
AS Estravel

Tallinna haridusasutuste juhtide tulemushindamine
Tallinna Haridusamet

Laulasmaa Spa & Konverentsihotell premeeris auhinnatud projektide esitlejaid eksklusiivsete auhindadega kogu meeskonnale.

PALJU ÕNNE !!!!

Finalistid esitlesid oma projekte 7. aprillil 2005 Personalijuhtimise konverentsil "Tulemuslik organisatsioon" Tartus Vanemuise kontserdimajas, kus konverentsikülastajatel oli võimalus SMS- hääletuse teel valida publiku lemmik.

KONVERENTSI PUBLIKU LEMMIK

Rõõmsameelsem ja proaktiivsem teenindamine Kaubamajas
Tallinna Kaubamaja AS

PROJEKTID

 

Organisatsioon Projekt
Avon Eesti AS Implementation of career development program for Avon Baltics associates
DHL Eesti AS Firmade Danzas AS ja DHL International Eesti AS ühinemine. Kahe firma organisatsioonikultuuride integreerimine
AS Estravel Reisikonsultandi ametikoha karjääri tee määratlemine
Tallinna Haridusamet Tallinna haridusasutuste juhtide tulemushindamine
Tallinna Kaubamaja AS Rõõmsameelsem ja proaktiivsem Kaubamaja
Tartu Tarbijate Kooperatiiv Tartu Tarbijate Kooperatiivi klienditeenindusstandardi rakendamine