konkurss 2002

Tulemused

Käesoleval aastal laekus konkursile 12 projekti, mille hulgas olid ülekaalus personali arendamisega seotud projektid. Pea pooled konkursile esitatud projektidest moodustasid avaliku sektori organisatsioonide projektid.

Projekte hindas kuueliikmeline zürii, mis koosnes PARE, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, EBS Juhtimiskoolituse Keskuse ja CVO Groupi esindajatest.

Laekunud projektide hulgast valis zürii välja 3 finalisti, kes esitlesid oma projekte 03. aprillil 2003 Tartus Personalijuhtimise konverentsil "Väärtuslik organisatsioon".

Konkursil anti välja Parim Personaliprojekt peaauhind ja 2 eriauhinda.

PARIM PERSONALIPROJEKT 2002

Keskvangla sulgemine ja Vanglate Keskhaigla liitmine Tallinna Vanglaga
Justiitsministeeriumi vanglate osakond

Võiduprojekti iseloomustab:
- mastaapsus,
- projekti kõrge väärtus organisatsiooni kontekstis,
- läbimõeldud ja efektiivne teostus keerulise lähteülesandega projektile,
- efektiivne toimetulek personaliga üldises ebakindluse situatsioonis,
- inimeste väärtustamise tõus organisatsioonis.
Projekti tulemusel töötas Keskvangla tõrgeteta kuni sulgemiseni, enamus töötajatest jätkas töötamist vanglasüsteemis ning väärtuslik tööjõuressurss suunati oskuslikult ümber.

EBS Juhtimiskoolituse Keskus andis võitjale auhinnaks võimaluse osaleda 30 000 Eesti krooni ulatuses avalikul täiendkoolitusel. Lisaks anti võitjale üle klaasikunstnik Viivi Ann Keerdo poolt loodud Parim Personaliprojekt rändauhind.

ERIAUHIND

Investors In People standardi rakendamine
TNT Eesti AS
- esimene personali arendamise standardi Investors In People rakendaja Eestis.

ERIAUHIND

MicroLink Academy
AS MicroLink
- ettevõtte väärtuste ja strateegia kommunikatsiooni eest organisatsioonis.
Oluliseks peeti projekti läbimõeldud kontseptsiooni, projekti seotust ettevõtte strateegiaga ning tippjuhtide osalust projektis.

PUBLIKU LEMMIK

MicroLink Academy
AS MicroLink

PROJEKTID 

 

Organisatsioon Projekt
TNT Eesti AS Investors In People standardi rakendamine
Justiitsministeeriumi vanglate osakond Keskvangla sulgemine ja Vanglate Keskhaigla liitmine Tallinna Vanglaga
Eesti Telefon AS Keskvangla sulgemine ja Vanglate Keskhaigla liitmine Tallinna Vanglaga
FKSM AS Teadmusjuhtimine
Jõudluskontrolli Keskus Ülemustevaba päev
Falck Eesti AS Värbamiskeskuse loomine
DHL International Eesti AS Baltic Leadership Development Programme
Piirivalveamet Koolitussüsteemi arendamine aastatel 2002 - 2008
Esmofon AS Müügivõistlus "Müügiesitluste kvaliteedi hindamine AS-is Esmofon
Justiitsministeeriumi vanglate osakond Tartu Vangla personali väljaõpe ja koolitus
MicroLink AS MicroLink Academy
Rahandusministeerium Ametikohtade hindamise läbiviimine Rahandusministeeriumis