Klubid

October

TARTU KLUBI: personalitööst teatris - Vanemuise külastus

24. October 2018 at 14.30
/
Tartu

24. oktoobril toimub PARE Tartu klubi teatris Vanemuine – saame kohtuda nii personalijuhi kui turundusjuhiga, saades ülevaate nii teatris tehtavast personalitööst kui teatri repertuaarist ning teatri ja ettevõttete vahelisest koostööst. Lisaks on võimalik osaleda suure maja ekskursioonil. Klubis osalejatel on samal õhtul võimalik Vanemuse teatri suures majas vaadata tulevikuromanssi „Beatrice“ (https://www.vanemuine.ee/repertuaar/beatrice/). Piletid on teatri poolt tasuta. Vaata lähemalt...

Täiskasvanud Õppija Nädala loeng: "Vaade organisatsioonile humanistlikus psühholoogias".

23. October 2018 at 10.00
/
Tallinn

Täiskasvanud Õppija Nädalal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. Vaata lähemalt...

Täiskasvanud Õppija Nädala loeng: "Uuemad suunad õppimises: kuidas õppimisest mõelda ja kuidas toetada õppijat?

22. October 2018 at 10.00
/
Tallinn

Täiskasvanud Õppija Nädalal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. Vaata lähemalt...

Täiskasvanud Õppija Nädala loeng: "Karjäär 4.0"

19. October 2018 at 10.00
/
Tallinn

Täiskasvanud Õppija Nädalal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. Vaata lähemalt...

PERSONALIJUHTIDE VAHETUSNÄDAL!

15. October 2018 at 09.00
/
Tallinn

Me teeme seda jälle!

15.-19. oktoobril 2018 toimub personalijuhtide töövahetusnädal! Astu mugavustsoonist välja ja vaheta töö kolleegiga teisest organisatsioonist! Vaata lähemalt...

TALLINN BEEBIKLUBI: Kuidas üles ehitada agiilne personaliosakonna juhtimine?

05. October 2018 at 10.00
/
Tallinn

Oma kogemust jagab vestlusringis Kadi Tamkõrv Omnivast tutvustades agiilse personalijuhtimise kontseptsiooni ja jagades omapoolset kogemust, miks nad sellega tegelema hakkasid, millised olid tegevused ja õpikohad ning mida planeerivad edasisteks sammudeks. Vaata lähemalt...

TALLINNA KLUBI: Personalitöö kutseeksamist

04. October 2018 at 15.00
/
Tallinn

29. ja 30. novembril toimuvad järjekordsed personalitöö valdkonna kutseeksamid. 04. oktoobri PARE Tallinna klubis saavad vastatud mitmed personalitöö kutseeksami korraldusliku poolega seotud küsimused. Vaata lähemalt...

TALLINN: PARE uute liikmete üritus

02. October 2018 at 13.00
/
Tallinn

Toimub infoüritus uutele PAREkatele. Räägime PAREst üldiselt, PARE tegevusest, võimalustest ja paljust muust huvitavast. Samuti on võimalik üksteisega paremini tuttavaks saada läbi põneva aktiivtegevuse ja võrgustumise.
Vaata lähemalt...

September

REKLAAM: If Kindlustuse tervisekindlustuse hommikusmuuti

26. September 2018 at 09.00
/
Tallinn

KUTSE Hea personalijuht Nagu Sa isegi tead, on heade töötajate leidmine ja hoidmine muutunud aastatega aina suuremaks väljakutseks. Ilmselt iga personalijuht on mõelnud, mis võiks olla see imevits, mille abil paista tööandjana silma? Üheks heaks võimaluseks on panustada enda töötajate suurimasse varasse – nende tervisesse. Vaata lähemalt...

TALLINN ARUTELU: GDPR rakendamise hetkeseis ja ettepanekud siseriikliku regulatsiooni määramiseks

24. September 2018 at 09.30
/
Tallinn

Seoses peatse GDPR-i jõustumisega on andmekaitseteemad olnud aktuaalsed juba vähemalt viimase poole aasta jooksul. 

Hetkel käib ka Eesti oma uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu menetlemine. Ennekõike selles kontekstis oleks aeg avalikult rääkida küsimusest – milliseid spetsiifilisi regulatsioone me vajame ja tahame? Vaata lähemalt...