Klubid

PARE Tartu seminaride sarja IV. üritus: Töötasu ja hüvitused. Töötaja varaline vastutus.

Toimumise aeg: 17. September 2009 at 13.00
Kategooria: Tartu

17. septembri seminari päevakava:

  • Töötasu mõiste. Töötasu suurus. Töötasu maksmise kord. Keskmise töötasu arvutamine. Töötasu maksmine mittetöötamise korral. Töötasu vähendamine. Töötasu alandamine.
  • Ületunnitöö, öötöö ja riigipühadel tehtud töö tasustamine. Töölähetuse mõiste, kestus, töölähetusse saatmise kord. Hüvitised töölähetuste korral.
  • Vastutus töötasu maksmisega viivitamise korral.
  • Töötasu tasaarvestamine.
  • Töötaja tekitatud kahju hüvitamise üldreeglid. Kahju hüvitamise ulatus. Varalise vastutuse kokkulepe. Töötaja vastutus kolmandale isikule tekitatud kahju eest.
  • Kahju hüvitamise kord.

Seminari viivad läbi Tartu Ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse õppetooli dotsent Merle Muda ja Sotsiaalministeeriumi töösuhete poliitika juht Thea Treier.

Seminari lõpuosas tutvustab Eesti Haigekassa Tartu osakonna jurist Martin Pärn

  • haigushüvitiste regulatsiooni, muuhulgas ka tööandja poolt töötajale makstavaid haigushüvitisi.


Seminari paremaks jälgimiseks on soovitatav töölepingu seadus kaasa võtta.


Aeg ja koht:
Tartus toimuvad töölepingu seaduse seminarid Hotell Tartu (Soola 3, Tartu) konverentsisaalis "Suhkur" algusega kell 13.00. Orienteeruv lõpuaeg on 17.00.

Seminaridele ootame PARE liikmeid ja teisi valdkonnast huvitatuid!

PARE liikmetele on üritused tasuta ja mitte-liikmetele ühe seminari hind 500 krooni.

Registreerumine:
Osalemine toimub seminaridele eelregistreerimise alusel ning 17. septembri seminarile toimub registreerumine 15.septembrini 2009 või kuni kohti jätkub.

Oma mitteosalemisest palume teatada kirjalikult vähemalt kaks päeva enne seminari toimumist e-maili aadressile: jaana@pare.ee . Osavõtutasu ei tagastata juhul, kui loobumisest on teatatud peale 15.septembrit 2009.  

Lisainfo: jaana@pare.ee , 611 6411