Klubid

PARE Tartu seminaride sarja III. üritus: Töö- ja puhkeaeg. Puhkused.

Toimumise aeg: 11. June 2009 at 13.00
Kategooria: Tartu
11. juuni seminari päevakava:
  • Tööaja kestus. Summeeritud tööaeg. Ületunnitöö mõiste, töötaja ületunnitööle rakendamise kord ning ületunnitöö kohaldamise piirangud. Valveaeg. Töötamine ööajal. Tööaja korraldus ja arvestamine.
  • Tööpäevasisene puhkeaeg. Lapsetoitmise vaheajad. Igapäevane puhkeaeg. Iganädalane puhkeaeg. Riigipühad ja riigipühadel töötamine.
  • Iga-aastane puhkus (põhipuhkus). Põhipuhkuse andmise kord. Puhkusenõude aegumine. Puhkuse ajakava. Puhkuste andmine esimese ja järgmiste töötatud kalendriaastate eest. Puhkuse katkestamine ja edasilükkamine. Puhkusetasu arvutamine, puhkusetasu maksmise kord. Kasutamata puhkuse hüvitamine.
  • Vanemapuhkuste liigid ja andmise kord.

 

Seminari viib läbi Tartu Ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse õppetooli lektor Merle Muda ja Sotsiaalministeeriumi töösuhete poliitika juht Thea Treier.


Seminari paremaks jälgimiseks on soovitatav töölepingu seadus kaasa võtta.


Aeg ja koht:

Tartus toimuvad töölepingu seaduse seminarid Hotell Tartu konverentsisaalis "Suhkur"(Soola 3, Tartu) ning algusega kell 13.00. Orienteeruv lõpuaeg on 17.00.

 

Seminaridele ootame PARE liikmeid ja teisi valdkonnast huvitatuid!

 

PARE liikmetele on üritused tasuta ja mitte-liikmetele ühe seminari hind 500 krooni.

 

Registreerumine:
Osalemine toimub seminaridele eelregistreerimise alusel ning 11. juuni seminarile toimub registreerumine 9. juunini 2009 või kuni kohti jätkub.

 

Oma mitteosalemisest palume teatada kirjalikult vähemalt kaks päeva enne seminari toimumist e-maili aadressile: karin@pare.ee. Osavõtutasu ei tagastata juhul, kui loobumisest on teatatud peale 9. juunit 2009.

 

Lisainfo: Karin Õunap, karin@pare.ee, 611 6411