Klubid

TALLINN ARUTELU: GDPR rakendamise hetkeseis ja ettepanekud siseriikliku regulatsiooni määramiseks

Toimumise aeg: 24. September 2018 at 09.30
Toimumise koht: PARE kontor, Paldiski mnt 29
Kategooria: Tallinn

Seoses peatse GDPR-i jõustumisega on andmekaitseteemad olnud aktuaalsed juba vähemalt viimase poole aasta jooksul. 

Hetkel käib ka Eesti oma uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu menetlemine. Ennekõike selles kontekstis oleks aeg avalikult rääkida küsimusest – milliseid spetsiifilisi regulatsioone me vajame ja tahame?

Tööõiguse valdkonnas on reguleerimist vajavaid küsimusi kuhjaga. Eesti siseriikliku õigusega on võimalik kõiki neid teemasid mõistlikult, efektiivselt ja meie oludele vastavalt ning kooskõlas meie tööandjate ja töötajate huvidega reguleerida. Arutame, millised ettepanekud võiks PARE mõistliku õigusruumi loomiseks teha.

Teema kohta ülevaate ja lisainfo, sh lingid määrustele ja eelnõule leiad SIIT

Arutelu juhib Karl Laas