Klubid

PARE Tartu seminaride sarja I. üritus: TLS-i kontseptsioon.Töölepingu sõlmimine.Töölepingu poolte õigused ja kohustused.

Toimumise aeg: 09. April 2009 at 13.00
Kategooria: Tartu
Riigikogu võttis 17.12 vastu uue Töölepingu seaduse, mis jõustub põhiosas 01.07.2009 ja üksikud sätted sellest 01.01.2010. Selleks, et uue seaduse rakendamine läheks võimalikult sujuvalt, korraldab PARE ka Tartus töölepingu seaduse teemadel neli seminari, mis toimuvad järgmistel kuupäevadel:

9. aprill: Sissejuhatus, töölepingu sõlmimine, konkurentsikeeld ja saladuse hoidmise kohustus
7. mai: Töölepingu lõppemine
11. juuni: Töö- ja puhkeaeg, puhkused
17. september: Palk, töötaja varaline vastutus
9. aprilli päevakava:
  • Töölepingu seaduse kontseptsioon.
  • Töölepingu mõiste. Töölepingu vorm.
  • Töölepingu kohustuslikud andmed. Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel.
  • Tähtajalise töölepingu sõlmimise võimalused ning piirangud.
  • Katseaeg: eesmärk, kestus, poolte õiguslik seisund.
  • Poolte vastutus töölepingu mittetäitmisel.
  • Koolituskulude kokkulepe.
  • Töötaja saladuse hoidmise kohustus: sisu, kohaldamise tingimused ning töötaja vastutus.
  • Töötaja konkurentsipiirang: mõiste, kohaldamise tingimused ning töötaja vastutus.


Seminari viib läbi Tartu Ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent Merle Muda ning Tartu Ülikooli personalitöö jurist Eveli Ojamäe.

Seminari paremaks jälgimiseks on soovitatav töölepingu seadus kaasa võtta.

Aeg ja koht:

Tartus toimuvad töölepingu seaduse seminarid Atlantise konverentsikeskuses ning kõik algusega kell 13.00. Orienteeruv lõpuaeg on 17.00.
Seminaridele ootame PARE liikmeid ja teisi valdkonnast huvitatuid. PARE liikmetele on üritused tasuta ja mitte-liikmetele ühe seminari hind 500 krooni ja kõigil neljal seminaril osalemine 1700 krooni (registreerimisel märkida neljal seminaril osalemise soov lisainfosse).
Registreerumine:

Osalemine toimub seminaridele eelregistreerimise alusel ning 9. aprilli seminarile toimub registreerumine 7. aprillini 2009 või kuni kohti jätkub.

 

Lisainfo: Karin Õunap karin@pare.ee 611 6411