Klubid

TALLINNA KLUBI: Kuidas saada teada, mis sinu organisatsioonis päriselt toimub? Antropoloogiliste meetodite väärtusest.

Toimumise aeg: 03. April 2018 at 14.00
Kategooria: Tallinn

Mida hakata peale rahuloluuuringu veidi üle keskmise tulemusega? Kui siiras on töötaja tagasiside? Miks igati head motivatsioonipaketid inimesi ei motiveeri? Miks on välismaalt tulnud spetsialistil nii raske Eestis kohaneda?

Arutleme kultuuride kokkupõrgete üle organisatsioonides rahvuse, vanuse, soo, poliitiliste vaadete, valdkonna, eriala, hierarhia jpm pinnalt. Räägime hirmude, eelarvamuste, legendide ja harjumuste mõjust töökultuurile ning -protsessidele. Mõtleme, kuidas avada töötajate tegelikke väärtushinnanguid, mis ei pruugi esmapilgul organisatsiooni väärtuste varjus silma paista.

Klubiõhtul tutvustavad Rakendusliku Antropoloogia Keskuse (RAK) liikmed, kes on need Tartu ja Tallinna Ülikoolist tööturule jõudvad antropoloogid ning kuidas ja kellena võiksid nad kasulikud olla nii eraettevõtetes kui avalikus sektoris.

Tutvustame RAKi antropoloogide poolt kasutatavaid meetodeid, mis võiksid personalijuhtidele anda värskeid ning uudseid sissevaateid oma organisatsiooni. Inimkesksete meetoditega tabame paremini seda, mida ei saa mõõta mis on õhus, kuid millele on nii raske sõrme peale panna: organisatsioonikultuuri. 

Klubis esinevad Helelyn Tammsaar ja Keiu Telve (Rakendusliku Antropoloogia Keskus).

Peamised teemad:

  • Mis on antropoloogia ja kuidas seda kasutatakse?
  • Kes on antropoloog ja kuidas ta töötab?
  • Näiteid organisatsioonikultuuri uurimisest antropoloogilistel meetoditel, mida ka personalijuhid saavad kasutada.

Toimumise aeg: teisipäev, 03. aprill 2018 kell 14.00-17.00
Toimumiskoht: PARE kontor (Paldiski mnt 29, tallinn)
Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel kuni 02.04.2018 või kuni kohti jätkub
Osalemistasu: klubi on PARE liikmetele tasuta, mitte-liikmetele 35 eur (sh km)
Lisainfo: kadri@pare.ee