Klubid

TARTU KLUBI: Kuidas saada teada, mis Sinu organisatsioonis päriselt toimub? Antropoloogiliste meetodite väärtusest.

Toimumise aeg: 22. February 2018 at 14.00
Kategooria: Tartu

Mida hakata peale rahuloluuuringu veidi üle keskmise tulemusega? Kui siiras on töötaja tagasiside? Miks igati head motivatsioonipaketid inimesi ei motiveeri? Miks on välismaalt tulnud spetsialistil nii raske Eestis kohaneda?

Arutleme kultuuride kokkupõrgete üle organisatsioonides—rahvuse, vanuse, soo, poliitiliste vaadete, valdkonna, eriala, hierarhia jpm pinnalt. Mõtiskleme hirmude, eelarvamuste, legendide ja harjumuste mõjust töökultuurile ning -protsessidele. Töötajate tegelikest väärtushinnangutest organisatsiooni väärtuste varjus.

Klubiõhtul tutvustavad Rakendusliku Antropoloogia Keskuse (RAK) liikmed, kes on need Tartu ja Tallinna Ülikoolist tööturule jõudvad antropoloogid ning kuidas ja kellena võiksid nad kasulikud olla nii eraettevõtetes kui avalikus sektoris.

Tutvustame RAKi antropoloogide poolt kasutatavaid meetodeid, mis võiksid personalijuhtidele anda värskeid ning uudseid sissevaateid oma organisatsiooni. Tabada paremini seda, mida ei saa mõõta—mis on õhus, kuid millele on nii raske sõrme peale panna: organisatsioonikultuuri.

Ajakava:

14:00-14:15 Tutvustus/tutvumine

14:15-14:45 Mis on antropoloogia ja kuidas seda kasutatakse?

14:45-15:15 Vestlusring: peamised probleemid organisatsioonikultuuri uurimisega

15:15-15:45 Näiteid organisatsioonikultuuri uurimisest antropoloogilistel meetoditel

15:45-16:15 Vestlusring: meetodite valikuga seonduvad eripärad organisatsioonikultuuri uurimisel

16:15-16:30 Kokkuvõtted arutelust

Toimumise aeg: neljapäev, 22. veebruar 2018 kell 14.00-17.00
Toimumiskoht: Mainori Kõrgkool (Pepleri 6, Tartu)
Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel kuni 21.02.2018 või kuni kohti jätkub
Osalemistasu: klubi on PARE liikmetele tasuta, mitte-liikmetele 35 eur (sh km)
Lisainfo: kadri@pare.ee