Klubid

DIGI-TALGUD

Toimumise aeg: 16. March 2018 at 09.30
Kategooria: Tallinn

2017 aastal käivitusid PAREs mitmed uued töörümad, sealhulgas uuelaadne “Kaasamislabori” töörühm, mis sai hoo sisse 4 laboriga erinevatel teemadel. Ühes kaasamislaboris käsitlesime ka digioskuste teemat ning arutelud ja tagasiside osalejate poolt andis hea sisendi digi-teemat veelgi sisulisemalt edasi arendada.

Hea parekas, kutsume sind endast märku andma kui sulle on olulised alljärgnevad teemad ja soovid kaasa lüüa personalivaldkonna DIGI-TALGUL. 

Digi-talgutel arutame teemasid:

  • digivõimekuse tõstmine organisatsioonis ja töötajate digioskuste arendamine
  • kas ja kuidas muutuvad töökohad seoses digitaliseerimisega
  • personalitöötaja digikompetentsid
  • personalivaldkonna digitaliseerimine, tehnoloogiad ja lahendused
  • personalitöö protsesside ümberkujundamine seoses digitaliseerimisega
  • ja muud teemad, mida näeme vajalikuna...

Digi-talgute eesmärgiks on arutada ühiselt millised digitaliseerimisega seotud teemad on hetkel ja tulevikus olulised personalijuhtidele/töötajatele ning kas ja milline võiks olla PARE roll personalivaldkonna digi-teemades ja kuidas saame oma liikmeid paremini toetada.

Digi-talgute tulemusena on üheks võimaluseks luua töörühm, kus esmalt kujundame ühise visiooni PARE rollist lähtuvalt ning arutame võimalusi oma eesmärke ellu viia.

Pane end kirja ja kohtume digi-talgutel!

Toimumise aeg: reede, 16. märts 2018 kell 09.30-12.30 
Toimumiskoht: PARE kontor (Paldiski mnt 29, tallinn)
Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel kuni 15.03.2018 või kuni kohti jätkub
Osalustasu: Tasuta